НТУ «ХПІ» сумує з приводу смерті Бориса Патона

Українська наука і світова наукова спільнота зазнали тяжкої втрати. 19 серпня 2020 року пішов із життя Герой України, Президент Національної академії наук України, видатний вчений  Борис Євгенович Патон.

Борис Євгенович був Генеральним директором Міжгалузевого науково-технічного комплексу Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона (з 1986 р.), президентом Міжнародної асоціації академій наук (з1993 р.), членом Ради з питань науки та науково-технічної політики при Президентові України (з 1996 р.), головою Комітету з Державної премії України в галузі науки і техніки (з 1996 р.), членом Державної комісії з питань реформування, розвитку Збройних сил України, першим заступником голови Національної ради зі стійкого розвитку України (з 2003 р.).

Понад 40 років Б.Є. Патон обіймав посаду Президента Національної академії наук України, яка під його керівництвом перетворилася на один із найбільших наукових центрів Східної Європи, широко відомий в усьому світі. Вона відігравала і відіграє важливу роль у житті суспільства і держави, в прогресі науки та освіти, в зміцненні обороноздатності і розвитку народного господарства України.

Найважливішим напрямом організаторської діяльності Патона – Президента НАНУ – був всебічний розвиток фундаментальних досліджень і створення на їх основі новітніх технологій для широкого промислового застосування, орієнтування академічних інститутів на цей шлях. Постійну увагу Борис Євгенович приділяв комплексності і пріоритетності наукових досліджень з найважливіших проблем природних, технічних і соціогуманітарних наук. Ініціатива Б.Є. Патона максимально залучити наукові установи до розв’язання виробничих і екологічних проблем на місцях виявилася в організації 7 академічних регіональних наукових центрів, що охоплюють всі області України.

Науковці Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» відчували увагу до своєї діяльності з боку Президента НАНУ. Безпосередню участь брав Борис Євгенович у створенні в ХПІ особливого підрозділу – нинішнього Науково-дослідного проектно-конструкторського інституту «Молнія», всіляко сприяв співпраці НТУ «ХПІ» з академічними інститутами. Політехніки – лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки – бережуть спогади про вручення ним цієї високої державної відзнаки.

Академік Борис Патон – це ціла епоха в українській науці, в історії України. Ректорат, викладачі, співробітники і науковці НТУ «ХПІ» глибоко сумують із приводу його кончини. Колектив університету в своїй діяльності буде розвивати закладені ним високі принципи й цілі в науці та освіті.

Лауреати премії Президента України для молодих вчених 2018 р., серед яких 6 науковців НТУ «ХПІ»: Д. Мірошніченко, О. Водка, А. Мейлехов, М. Жадько, Г. Постельник, А. Захаров.
Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року за роботу «Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України», ректор НТУ «ХПІ» Сокол Є.І., Царюк А.К., Черкаський О.Ю., Іщенко Г.І., Линник О.В., Вакуленко О.М., Галат В.В., Сирота І.Г.
Делегація на чолі з президентом АН СРСР академіком М.В. Келдишем та президентом АН УРСР академіком Б.Є. Патоном після ознайомлення з роботою науково-дослідної лабораторії техніки високих напруг та перетворювачів струму ХПІ. Травень 1964р. 1-й ряд справа наліво: державний діяч Г.І.Ващенко, президент АН УРСР академік Б.Є. Патон, ректор ХПІ проф. М.Ф.Семко, президент АН СРСР академік М.В. Келдиш, головний конструктор ОКБ-692 В.Г.Сергєєв, керівник НДЛ ТВН і ПС доц. С.М.Фертик.