Офіційне звернення до політехніків голови Вченої ради НТУ «ХПІ» Леоніда Товажнянського

Голова Вченої ради НТУ «ХПІ», член-кореспондент НАНУ, Почесний ректор НТУ «ХПІ», Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений працівник вищої школи України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Почесний академік Академії педагогічних наук України, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інтегрованих технологій, процесів і апаратів Леонід Леонідович Товажнянський записав відеозвернення. Публікуємо його текстовий варіант.

Шановні політехніки!

Ні для кого не секрет, що доля університету, доля кожного його працівника і студента залежить від того, кого вибере колектив на посаду керівника вишу, тобто — ректора.

Сьогодні така історична подія відбувається у нашому університеті. Це триває вже доволі довго, у зв’язку з карантином. Але є занепокоєння, що цей процес може перманентно перерости у довгострокові вибори. Тому я звертаюсь до вас, як людина яка своє життя віддала університету, прийти 5-го листопада на дільниці — до Електрокорпусу та У2, і проголосувати за одного з кандидатів на посаду ректора — Сокола Євгена Івановича, якого колективи університету висували кандидатом на цю посаду.

Він має дуже великий досвід управління університетом — він працював завідувачем кафедри, деканом, проректором і п’ять років ректором. В його діяльності завжди просліджувалася тяга до інновацій, до системного підходу у вирішенні проблем, змін і втілення демократичних засад управління. Саме з його ініціативи у 2015 році, вперше в Україні, в нашому університеті була розділена гілка влади — на ректорат та Вчену раду. Це дало можливість створити прозору діяльність і ректора, і всього університету, оскільки всі процеси вирішуються на Вченій раді. Він своєчасно створив дуже потужну Наглядову раду із видатних людей України, яка протягом його діяльності — п’яти років, контролювала і допомагала у вирішенні фундаментальних проблем для розвитку університету.

Він своєчасно створив нову структуру в університеті — п’ять інститутів та чотири профільні факультети. Це дало можливість концентрувати людський капітал і економічні ресурси для структурних підрозділів, для подальшого розвитку університету. Треба сказати, що Євген Іванович Сокол постійно ініціював і втілював інновації у навчальний процес. Це — дуальна освіта, подвійні дипломи, проектне навчання, система автоматизації управління навчальним процесом, і останнє — створення електронної залікової книжки студента. 

Євген Іванович зміг за останні два роки мобілізувати зусилля університету для збільшення прийому на перший курс. Від цього залежить і авторитет університету, і чисельність викладачів, фінансове забезпечення тощо. Вирішуючи всі ці питання, він не забував і про наукові дослідження, і постійно дбав про збільшення цієї тематики, якою займаються викладачі і студенти. Сьогодні обсяг сягає близько п’ятдесяти мільйонів. І це дуже важливо! Зараз можна сказати, що, на підставі результатів досліджень, ми отримали дванадцять Державних премій. Створено Інноваційний кампус в університеті для того, щоб студенти і викладачі змогли виконувати свої стартапи. Це дуже важливо! 

Проте не лише ці питання мотивували мене до звернення до вас. Я думаю, що ті завдання, які найближчим часом треба буде вирішувати у нашому університеті, вимагатимуть дуже фахового керівництва університету. Це — завершення матеріальної бази Інноваційного кампусу інформаційних технологій за принципом Французької школи 42; виконання потужної реконструкції сорока восьми будівель за кошти Європейського інвестиційного банку; проведення глобального оновлення матеріальної бази кафедр фундаментальних дисциплін, за принципом вже зробленої бази для кафедри фізики; потреба приділення великої уваги оновленню сфери соціальної діяльності нашого університету — Фігуровці, лижній базі, стадіону біля Спортивного комплексу. Для цього буде потрібен досвід Євгена Івановича Сокола, який багато працював з цими питаннями і був ініціатором створення цих важливих завдань. 

Я хотів би сказати, що Євген Іванович є не лише ректором, але й відомим вченим в Україні. Це людина, яка є сьогодні Лауреатом державної премії в галузі науки і техніки. Він був обраний у 2013 році до Національної академії наук і там активно працює. Все своє життя він присвятив роботі в нашому університеті — від навчання до ректорської посади, працюючи і віддаючи все своє життя на розвиток університету, на те, щоб усім працівникам ХПІ краще жилось, щоб вони мали кращі умови і гарно оплачувану роботу. 

Я думаю, що на сьогоднішній день можна стверджувати, що Євген Іванович Сокол має всі підстави для того, щоб бути обраним ректором на наступні п’ять років і продовжити розвиток нашого університету, і визнання його у світі. Я думаю, що сьогодні це важливе завдання для політехніків, і ми з ним впораємось.

Дякую за увагу. 

Почесний ректор НТУ «ХПІ»,
Голова Вченої ради НТУ «ХПІ»,
член-кореспондент НАН України Л.Л. Товажнянський