Офіційне звернення до політехніків голови Вченої ради НТУ «ХПІ» Леоніда Товажнянського

Голова Вченої ради НТУ «ХПІ», член-кореспондент НАНУ, Почесний ректор НТУ «ХПІ», Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений працівник вищої школи України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Почесний академік Академії педагогічних наук України, доктор технічних наук, Детальнiше