Вчені ХПІ — учасники міжнародної футурологічної конференції

Викладачі кафедри міжнародного бізнесу та фінансів НТУ «ХПІ» професор Тарас Данько та доцент Наталія Ширяєва взяли участь у масштабній міжнародній конференції «Asia Pacific Futures Network (APFN). Virtual Conference «Regenerating Asia 2050». Онлайн захід відбувся 19—21 листопада 2020 року на Філіппінах і об’єднав за допомогою платформи Zoom понад чотириста вчених, футуристів, практиків та представників різних організацій з усього світу (Філіппіни, Індія, Таїланд, Бангладеш, Велика Британія, США, Австралія, Нова Зеландія, Японія та ін.).

Представники НТУ «ХПІ» — професор Тарас Данько та доцент Наталія Ширяєва — виступали в секції «Корпоративне прогнозування» (Corporate Foresight) з доповіддю «Впровадження корпоративного прогнозування в практику управління міжнародним бізнесом» (Embedding Corporate Foresight in International Business Managerial Practices).

Політехніки зазначили, що під час їхньої презентації до «сесійної зали» долучилися більше половини учасників онлайн конференції. Це обумовлено тим, що на сьогоднішній день тематика корпоративного форсайта (прогнозування) є цікавою та маловивченою щодо застосування її в міжнародному бізнесі.

В цілому, програма триденної конференції передбачала обговорення актуальних питань сучасності в таких секціях:

— інновації в політичному прогнозуванні (Innovations in Policy Foresight);

— постнормальні часи (Post-Normal Times);

— охорона здоров’я в постпандемічному світі (Public Health in Post Pandemic World);

— економіка та продуктивність 2050 (Economy and Productivity 2050);

— корпоративне прогнозування (Corporate Foresight);

— майбутнє мистецтва, культури та дизайну (The Future of Arts, Culture and Design);

— майбутнє за жінками (The Future is Female).

Крім основної сесії в Zoom, учасникам для наукових дискусій, роботи та знайомства були доступні інші інтерактивні платформи: онлайн дошка Miro, онлайн простір Gather Town, а також різноманітні ігри та воркшопи.

За словами професора ХПІ Тараса Данька і доцента ХПІ Наталії Ширяєвої, участь в подібних конференціях позитивно сприяє професійному зростанню та має практичне застосування в науковій роботі викладачів.

 

 

Довідка:

Організатор міжнародної конференції «Asia Pacific Futures Network. Virtual Conference «Regenerating Asia 2050: Using Futures Literacy to Transform Governance, Culture, and Economy» — спільнота професійних футуристів Philippine Futures Thinking Society (PhilFutures).

Футурологія (від лат. futurum — майбутнє та грец. λόγος — вчення) — напрям різних досліджень, що займаються вивченням майбутніх станів суспільства і соціальних процесів взагалі, перспектив історичного розвитку людства, передбаченням його майбутнього. У широкому значенні — загальна концепція майбутнього Землі та людства, комплексна дисципліна, що базується на даних суспільствознавчих і природничих наук для дослідження і передбачення майбутнього.