Практика, стажування, підвищення кваліфікації—ХПІ підписав договір з Податковою службою

Харківський Політех підписав угоду про співпрацю, а також договір на проведення практики студентів з Головним управлінням Державної податкової служби (ГУ ДПС) в Харківській області. Зокрема, документ передбачає реалізацію освітніх програм, спрямованих на підвищення кваліфікації працівників ГУ ДПС, стажування та практики для студентів, аспірантів та викладачів ХПІ, спільні науково-дослідні роботи, залучення фахівців податкової служби до викладацької діяльності.

Сторони представляли: начальник Головного управління ДПС в Харківській області Артем Єфремов, начальник управління кадрового забезпечення та розвитку персоналу Головного управління ДПС в Харківській області Аліна Мухамеджанова, ректорат НТУ «ХПІ».

У своїй промові  ректор НТУ «ХПІ» професор Євген Сокол зазначив, що в складі НТУ «ХПІ» — Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу, який включає в себе практично всі економічні та менеджерські спеціальності. За його словами, договір про співпрацю —надзвичайно важливий процес, який дає можливість розвивати дуальну  освіту.

«Ми одні з перших серед українських університетів почали впроваджувати таку форму організації навчального процесу, як дуальна освіта. Тому ваша пропозиція дати можливість нашим студентам реально освоювати спеціальності, необхідна. Для нас це важливо, оскільки фактично тут йде об’єднання можливостей отримати теоретичну освіту, і можна подивитися — як теоретична освіта лягає на практичну сторону подальшої їх роботи. У цій ситуації ви отримуєте фахівця, якого, як то кажуть, не купуєте, як кота в мішку», —підкреслив Євген Сокол.

У свою чергу, начальник Головного управління ДПС в Харківській області Артем Єфремов повідомив, що основне завдання співпраці з ХПІ —не тільки знайти кваліфікованих фахівців, а командне будівництво, рух вперед, особистісна трансформація.

«Чи потрібні нам кваліфіковані фахівці? Безумовно, потрібні, особливо,  молоді, з хорошими мізками, креативними ідеями, продуктивні, які готові працювати та піднімати державу. У той же час, я шукаю для управлінського складу практичні виробничі, наукові майданчики для особистісних трансформацій. Тому що, на превеликий жаль, ніхто за останні десять років не займався командним будівництвом, підвищенням кваліфікації, не займався рухом вперед, трансформацією, в тому числі –цифровою. Нам необхідні усі ці зміни. Я намагаюся знайти ті майданчики, де ми будемо комунікувати не з точки зору монетарного обміну, а з точки зору наукового обміну, обміну фахівцями і майданчиками », —зазначив Артем Єфремов.

 

Довідка:

Згідно з документами, сторони, зокрема, домовилися:

 • Розробляти та реалізовувати освітні програми, курси, проєкти, спрямовані на розширення фахових компетентностей працівників ГУ ДПС;
 • Проводити спільні заходи (семінари, тренінги, воркшопи, лекції, круглі столи, конференції тощо) та інформаційно-роз’яснювальну роботу в частині підвищення рівня обізнаності науковців і громадян щодо фінансових відносин та податкового адміністрування;
 • Сприяти професійному розвитку студентів та випускників ХПІ, а також підвищенню рівня професійної підготовки, перепідготовки, стажування, спеціалізації та підвищення кваліфікації працівників ГУ ДПС;
 • Здійснювати спільні науково-дослідні роботи, спрямовані на вирішення актуальних проблем в галузі фінансів, податкового адміністрування, податкової справи та інших відносин;
 • Спільно розробляти пропозиції і ініціативи щодо вдосконалення податкового законодавства;
 • Забезпечувати високий рівень підготовки фахівців ХПІ для роботи в органах ДПС з урахуванням потреб їх діяльності, а також сучасних досягнень науки та з використанням новітніх технологій навчання;
 • Забезпечувати ГУ ДПС проходження виробничої та переддипломної практик для студентів;
 • Проводити спільні наукові дослідження з актуальної проблематики податкової політики, податкового регулювання, податкового адміністрування, складання наукових записок, доповідей;
 • Залучати провідних фахівців ГУ ДПС до участі у викладацькій і науковій роботі в ХПІ, рецензуванні навчально методичної літератури, навчальних, планів, робочих програм, дипломних проектів, керівництва виробничою та переддипломною практиками;
 • Створювати умови для проходження викладачами ХПІ стажування в структурних підрозділах ГУ ДПС;
 • Проводити профорієнтаційну роботу серед учнівської молоді, студентів, магістрів, аспірантів і докторантів з метою щорічної підготовки фахівців для роботи в системі органів Державної податкової служби;
 • Залучати провідних працівників вишу та ГУ ДПС до міжнародних програм навчання фахівців, реалізації спільних міжнародних проектів, сприяння розвитку міжнародного співробітництва в галузі підготовки фахівців в сфері фінансів, податкового адміністрування.