Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу (БЕМ)

Манойленко Олександр Володимирович

Директор

Манойленко Олександр Володимирович

Сайт

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту та міжнародного бізнесу НТУ “ХПI”, розміщується у корп. У1, вул. Кирпичова 2, Харкiв 61002, Україна
E-mail: emmb.hpi@gmail.com

к.101 – Тел. (057) 707-68-56 (зам), 707-64-76 (секретаріат)
к.202 – Тел. (057) 707-60-67 (зам), 707-68-46 (дирекція)

Приймальна комісія: У1 к.208 – Тел. (057) 707-63-86
E-mail: vstup.emmb@khpi.edu.ua

У складі інституту дев’ять кафедр, з яких вісім – випускаючі, інститут готує бакалаврів і магістрів з восьми спеціальностей за денною та заочною формами навчання:

Спеціальність «Економіка» (спеціалізації (освітні програми): «Економіка інноваційно-інвестиційної діяльності», «Економіка підприємства», «Управління персоналом та економіка праці», «Економічна кібернетика», «Цифрова економіка»).

Спеціальність «Журналістика» (спеціалізація (освітня програма): «Медіа-комунікації»).

Спеціальність «Облік і оподаткування» (спеціалізації (освітні програми): «Облік, аудит і оподаткування», «Бізнес-аналітика», «Оподаткування», «Облік і аудит у міжнародному бізнесі»).

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» (спеціалізації (освітні програми): «Фінанси і банківська справа», «Податкова справа»).

Спеціальність «Менеджмент» (спеціалізації: (освітні програми): «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Бізнес-адміністрування», «Менеджмент підприємств та організацій», «Менеджмент інноваційної діяльності», «Управління підприємницькою діяльністю», «Міжнародний бізнес»).

Спеціальність «Маркетинг» (спеціалізації (освітні програми): «Рекламний бізнес», «Маркетинг і правова охорона інтелектуальної власності», «Маркетингові дослідження», «Маркетинговий менеджмент»).

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізації (освітні програми): «Підприємництво і комерційна діяльність», «Економіка і управління інтелектуальною власністю», «Товарознавство і торговельне підприємництво»).

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини» (спеціалізації (освітні програми): «Міжнародні бізнес-структури», «Міжнародна економіка»).

Абітурієнти, які мають диплом молодшого спеціаліста, приймаються на навчання за скороченим терміном підготовки за умови вступу на споріднений напрям підготовки без зовнішнього тестування.

Освітній процес забезпечують більш 180 висококваліфікованих викладачів, в тому числі 24 професори та доктори наук, 113 кандидатів наук і доцентів.

Інститут має широкі міжнародні зв‘язки з провідними освітніми закладами Європейського Союзу (Австрії, Германії, Швейцарії, Франції, Угорщини, Польщі, Болгарії та іншими), що дає можливості: навчатися (у тому числі і за програмами Еразмус +), здійснювати наукову діяльність та проходити стажування і практику не тільки в Україні а й в провідних країнах світу.

Застосування прогресивних методів навчання, широке використання в освітньому процесі сучасних інформаційних технологій, засобів обчислювальної техніки, професійних програмних продуктів, потужна матеріальна база, участь студентів у проведенні наукових досліджень, тісний зв’язок з провідними підприємствами і кредитно-фінансовими організаціями та бюджетними установами різних галузей дозволяють забезпечити підготовку висококваліфікованих спеціалістів та подальше гарантоване працевлаштування.

Дисципліни Вільного Вибору