Науковий журнал ХПІ включено до міжнародної бази Scopus

Видання «Електротехніка і Електромеханіка» НТУ «ХПІ» увійшло до бази даних Scopus. Таким чином, журнал став першим в Україні в галузі електротехніки, який одночасно представлений у двох найбільших міжнародних наукометричних базах: Scopus та Web of Science Core Collection. Це дає виданню можливість отримати ще більше міжнародне визнання і цитування свого контенту, співпрацювати з дослідниками з усього світу, а також робити внесок у спеціалізовані предметні галузі.

Науковий журнал «Електротехніка і Електромеханіка» заснований НТУ «ХПІ» спільно з Державною установою «Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України» у 2002 році. Він є майданчиком для обговорення та апробації методів моделювання, розрахунку, експериментальної перевірки та розробки нових електротехнічних пристроїв і систем.

Серед сфер, які висвітлюються в журналі — теоретична електротехніка, техніка сильних електричних та магнітних полів, електричні машини та апарати, електроізоляційна та кабельна техніка, силова електроніка, електричний транспорт, електричні станції, мережі і системи та інші. За цими напрямами публікуються оригінальні результати досліджень, розробки нових електротехнічних пристроїв і систем, а також статті, які можуть стати науковою основою для подальшого розвитку в цих галузях, та публікації з конкретними рішеннями інженерних задач.

За словами організаторів видання «Електротехніка і Електромеханіка», його перевага перед іншими журналами електротехнічного профілю — в об’єднанні наукової та освітньої бази. Широке співробітництво з дослідницькими інститутами світу дозволяє залучати провідних фахівців до рецензування статей, публікацій передових результатів досліджень.

Довідка:

Журнал «Електротехніка і Електромеханіка» НТУ «ХПІ» включено до переліку наукових фахових видань України з технічних наук у вищій категорії «А», згідно з Наказом МОН України №1412 від 18.12.2018 р. Він також індексується в таких базах, як: Scopus , Web of Science Core Collection: Emerging Sources Citation Index (ESCI), DOAJProQuestEBSCO Publishing INC.Gale/Cengage LearningUlrich’s Periodical DirectoryGoogle Академія. Видання виходить періодичністю шість разів на рік, мови публікацій — англійська, українська. Більше інформації — на сайті.

 «Scopus» — бібліографічна та реферативна база даних та інструмент для відстеження цитування статей, опублікованих у наукових виданнях. Індексує близько 24 тис. назв наукових видань з технічних, медичних та гуманітарних наук. У базі даних — наукові журнали, матеріали конференцій і серійні книжкові видання, а також професійні журнали. Розробником і власником Scopus є видавнича корпорація Elsevier.