Науковий журнал ХПІ включено до міжнародної бази Scopus

Видання «Електротехніка і Електромеханіка» НТУ «ХПІ» увійшло до бази даних Scopus. Таким чином, журнал став першим в Україні в галузі електротехніки, який одночасно представлений у двох найбільших міжнародних наукометричних базах: Scopus та Web of Science Core Collection. Це дає виданню Детальнiше