Факультет соціально-гуманітарних технологій ХПІ відзначив 25-річний ювілей

У НТУ «Харківський політехнічний інститут» відбулися заходи, присвячені 25-річчю Факультету соціально-гуманітарних технологій (СГТ). Урочиста частина пройшла у великій аудиторії Електрокорпусу вишу, де співробітників факультету привітали, зокрема, ректор Євген Сокол та голова Української асоціації суспільствознавців та педагогів Сергій Євсєєв. Також декан факультету Андрій Кіпенський вручив співробітникам та студентам СГТ грамоти.

Захід відкрив ректор НТУ «ХПІ» Євген Сокол. Він привітав усіх присутніх з ювілеєм, підкреслив важливість їхнього педагогічного, наукового внеску у розвиток університету та підготовку технічної еліти країни. Професор Сокол розповів про досягнення СГТ факультету, завдяки яким нещодавно було ухвалено рішення щодо реструктуризації структури у Навчально-науковий інститут.

«У всьому світі вже давно усвідомили важливість соціально-гуманітарного виховання інженерів. Тому протягом двох останніх років освітній підхід підготовки технічних фахівців STEM (англ. наука/технології/інженерія/математика) перетворено на STEAM, де A (від англ. — art) — це мистецтво. Тобто кожен винахідник повинен вміти творчо мислити та бути соціально відповідальним за результати своєї діяльності», — розповів ректор ХПІ Євген Сокол. Він також побажав колективу факультету натхнення та сил для руху вперед на благо харківського Політеху.

Декан СГТ факультету Андрій Кіпенський розповів історію становлення соціально-гуманітарного підрозділу ХПІ. Він також відзначив грамотами та медалями викладачів, співробітників та студентів за особливі досягнення та внесок у розвиток СГТ.

«Стратегічною метою факультету є підготовка фахівців, здатних створювати не лише матеріальні, а й духовні цінності, визначати напрями розвитку суспільства та обґрунтовано вибирати раціональні та ефективні шляхи цього розвитку. Також безпосередньо брати участь у розвитку культури, освіти, науки, технологій та техніки», — зазначив декан Факультету соціально-гуманітарних технологій Андрій Кіпенський.

Ювілярів також привітали проректор з науково-педагогічної роботи НТУ «ХПІ» Юрій Зайцев, голова Української асоціації суспільствознавців та освітян Сергій Євсєєв, голова профспілкового комітету ХПІ Анатолій Фомін.

Список нагороджених.

Довідка:

У 1996 р. спільним рішенням Харківського державного політехнічного університету та Університету внутрішніх справ було створено Міжвузівський комплекс «Економіко-правовий факультет». 1998 р. — факультет реорганізовано в Економіко-правовий інститут. 1999 р. — було засновано Харківський економіко-правовий університет, який став правонаступником Економіко-правового інституту. 2007 р. — Харківський національний університет внутрішніх справ припинив дію договору про спільну діяльність, а міжвузівський комплекс було реорганізовано на факультет інтегральної підготовки НТУ «ХПІ». З 2008 року новий факультет очолив професор НТУ «ХПІ» Андрій Володимирович Кіпенський. 2009 р. — до складу факультету інтегральної підготовки введені три кафедри: етики, естетики та історії культури; права; філософії. На факультеті створено Вчену раду, профспілкову організацію. 2016 р. — факультет інтегральної підготовки було перейменовано на факультет соціально-гуманітарних технологій, до його складу разом із контингентом студентів (більше 800 осіб) переведені наступні випускаючі кафедри: ділової іноземної мови та перекладу; інтелектуальних комп’ютерних систем; педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна; соціології та політології; фізичного виховання. 2017 р. — до складу факультету було переведено ще дві кафедри: історії науки і техніки; політичної історії. У 2018 р. — кафедру історії науки і техніки перейменовують на кафедру українознавства, культурології та історії науки, і приєднують до неї кафедру політичної історії і кафедру етики, естетики та історії культури. 2021 р. — на факультеті відкривається заочне відділення. Цього ж року кафедра соціології та політології була перейменована на кафедру соціології і публічного управління. Сьогодні підготовка бакалаврів здійснюється за 5-ма спеціальностями та 6-ма освітніми програмами. Для підготовки магістрів передбачено шість спеціальностей та сім освітніх програм. Підготовка докторів філософії здійснюється за п’ятьма спеціальностями. Вийшов Наказ, підписаний ректором НТУ «ХПІ», №552 ОД від 26 листопада 2021 р., яким передбачено на основі факультету соціально-гуманітарних технологій створити Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарних технологій.