ХПІ організував онлайн-конференцію, присвячену енергоефективності

Кафедра турбінобудування НТУ «ХПІ» організувала XVIII Міжнародну науково-технічну конференцію «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування» в онлайн форматі. Захід було присвячено Дню енергетика. Серед учасників — представники промислових підприємств, академічних інститутів, виші — загалом шістдесят п’ять науковців-енергетиків.

Конференцію відкрив директор Навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки НТУ «ХПІ», професор Роман Томашевський. Він привітав учасників заходу та наголосив на його особливій важливості, враховуючи стан та існуючі військові загрози енергетичній галузі України.

Наукові проблеми розглядалися у межах 3-х секцій:

  • «Підвищення економічності і надійності турбоустановок» (керівник секції — д.т.н., проф. Усатий О.П.),
  • «Газотурбінні технології, газотранспортне и теплообмінне устаткування» (керівник секції — д.т.н., проф. Парафейник В.П.),
  • «Проблеми удосконалення теплоенергетичного устаткування» (керівник секції — д.т.н., проф. Єфімов О.В.).

Виступи учасників охоплювали найважливіші напрями розвитку енергетики, що сприяли підвищенню ефективності термодинамічних процесів та енергозбереженню. Зокрема, у пленарній частині конференції розглядалися доповіді щодо вирішення стратегічно важливих проблем ефективності паротурбінного обладнання та його стабільної роботи. Один із них був присвячений темі «Інноваційні концептуальні рішення АТ «Українські енергетичні машини» для потужних парових турбін атомних електростанцій». Доповідь відобразила багаторічний досвід підприємства з розробки ефективних проточних частин парових турбін та обладнання.

Загалом, під час роботи у секціях, учасники обговорювали різні питання енергетики та теплоенергетики, турбінної тематики: акумулювання теплоти з технічним парафіном із спеціальними присадками; вирішення проблеми енергоємності виробництва та енергозабезпечення економіки України; застосування технології «розумного теплонакопичення»; оцінка енергетичної ефективності систем теплопостачання для житлової будівлі із тепловими насосами; оцінка втрат у соплових решітках парових і газових турбін; особливості експлуатації потужних теплофікаційних турбін на маловитратних режимах; удосконалення роботи теплообмінних апаратів; енергозбереження та інші.

Характерною рисою всіх доповідей була їхня спрямованість на вирішення питань підвищення ефективності використання паливних ресурсів. З іншого боку, представлені дослідження показали високий рівень. Багато хто з них рекомендований для використання у практиці турбобудування та у навчальних курсах технічних університетів.

За підсумками конференції учасники ухвалили перелік нагальних проблем в енергетиці України, які потребують термінового вирішення:

  • В умовах агресії для подолання кризи та переходу економіки України до сталого розвитку слід особливу увагу приділяти навчанню інженерів енергетиків, збереженню та подальшому розвитку наукового потенціалу країни.
  • Значна частина парку парових турбін теплових електростанцій зруйнована або відпрацювала свій ресурс і потребує негайного ремонту та модернізації.
  • Розробка теплоакумулюючих установок на основі парафіну.
  • Продовжити глибокі наукові дослідження термонапруженого стану парових турбін з метою встановлення їх залишкового ресурсу.
  • Продовжити дослідження з оптимізації конструкції парових турбін, що діють, з метою встановлення більш ефективних при їх заміні.
  • Співпраця з європейськими університетами, надання консультаційної допомоги студентам енергетичних спеціальностей із загальноосвітніх навчальних дисциплін для встановлення їх зв’язку з проблемами енергетичної галузі.
  • Схвалити доповіді, що узагальнюють результати дисертаційних досліджень, рекомендувати їх до завершення та подання до захисту.

Довідка: XVIII Міжнародна науково-технічна конференція «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування» відбулася 13-14 грудня 2022 року.