Освітні програми ХПІ отримали міжнародну сертифікацію

Кафедри «Програмна інженерія та інтелектуальні технології управління ім. А.В. Дабагяна» і «Менеджмент» успішно пройшли процедуру міжнародної акредитаційної комісії ZEvA і отримали відповідну міжнародну сертифікацію терміном до 2030 року. Мова йде про освітні програми в ІТ напрямку – «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи» і в бізнес сфері – «Менеджмент організацій і адміністрування», «Бізнес-адміністрування».

Чотири освітні бакалаврські програми успішно пройшли процедуру акредитації та отримали відповідну міжнародну сертифікацію терміном до 2030 року. Так високо оцінила діяльність Харківського Політеху в напрямку інтеграції до європейського освітнього простору Міжнародна акредитаційна комісія ZEvA – Центральне агентство з оцінювання та акредитації (Німеччина).

Так, міжнародну акредитацію отримали освітні програми «Інженерія програмного забезпечення» та «Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи» кафедри «Програмна інженерія та інтелектуальні технології управління ім. А.В. Дабагяна» (ПІІТУ) Навчально-наукового інституту «Комп’ютерних наук та інформаційних технологій» НТУ «ХПІ».

60-річний досвід кафедри ПІІТУ в сфері ІТ-освіти, професійний викладацький склад, сучасні освітні програми, інноваційні технології навчання, міжнародна мобільність викладачів та студентів, а також злагоджена робота всіх учасників навчального процесу дозволили НТУ «ХПІ» підтвердити світовий рівень цих освітніх програм у ІТ-галузі.

Крім того, міжнародну акредитацію ZEvA отримали освітні бакалаврські програми НТУ «ХПІ»: «Менеджмент організацій і адміністрування» і «Бізнес-адміністрування» кафедри менеджменту Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту та міжнародного бізнесу. Це стало визнанням європейською освітньої спільнотою високої якості бізнес-освіти в ХПІ.

Це досягнення Харківського Політеху стало можливим завдяки плідній праці Методичного відділу ХПІ на чолі з доцентом Сергієм Радогузом, який забезпечив координацію роботи всіх учасників навчального процесу, керівників, співробітників і студентів на цьому непростому шляху.

Слід відзначити, що міжнародна акредитація є одним із механізмів забезпечення якості вищої освіти в Європейському просторі вищої освіти. Акредитація, яка надана досвідченим і відомим агентством ZEvA, свідчить про конкурентну перевагу НТУ «ХПІ» на ринку вищої освіти. А рекомендації кваліфікованих експертів визначать стратегічні цілі та напрямки подальшого розвитку Університету на шляху інтеграції у Європейський освітній простір.

Детальніше за посиланням: https://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/metodotdel/mizhnarodna-akredytatsiya/

Довідка:

ZEvA є одним із засновників та членом Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти (ENQA) та Європейського консорціуму з акредитації у вищій освіті (ECA). Агентство також включено до Європейського реєстру із забезпечення якості вищої освіти (EQAR). Пріоритетним напрямком ZEvA є міжнародна діяльність, а саме виконання проєктів, пов’язаних із забезпеченням якості освіти шляхом зовнішнього оцінювання, акредитації і сертифікації навчальних закладів і освітніх програм у країнах Європи та за її межами. В агентстві накопичений великий досвід роботи з університетами Австрії, Швейцарії, інших країн Європи, а також Саудівської Аравії, В’єтнаму та інших держав. За час свого існування ZEvA провела акредитацію тисяч освітніх програм в університетах європейських і азіатських країн.