Відомому вченому-електромеханіку ХПІ Володимиру Мілиху – 75 років

22 червня 2024 року відзначає своє 75-річчя завідувач кафедри електричних машин Харківського Політеху професор Володимир Мілих. Володимир Іванович – випускник ХПІ, 50 років свого життя присвятив рідній альма матер. Пройшов шлях від аспіранта до завідувача кафедри, яку очолює вже двадцять років.

Володимир Іванович Мілих закінчив Харківський політехнічний інститут у 1972 році, працював інженером Особливого досвідно-конструкторського бюро ФТІНТ АН України. У 1974 році повернувся до рідного інституту, де пройшов шлях від аспіранта до професора кафедри загальної електротехніки, а згодом – завідувача кафедри електричних машин.

Професор  Мілих працював керівником  і відповідальним виконавцем багатьох держбюджетних та госпдоговірних НДР, був в кооперації з підприємствами і установами галузі електроінженерії Харкова: АТ «Електромашина», ДП «Завод «Електроважмаш», Міжрегіональна електротехнічна асоціація «ЕЛТА», НТ СКБ «ПОЛІСВІТ» ДНВП «Об’єднання Комунар», а також ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод».

Науковець є автором та співавтором трьох підручників, 19-ти навчальних посібників, десятків навчально-методичних розробок, монографії, 200 статей в спеціалізованих наукових виданнях, з них 54 індексовані в наукометричних базах Web of Science та Scopus, має понад 370 наукових публікацій та 8 авторських свідоцтв. Книжки вченого вийшли багатотисячним накладом і користуються попитом не тільки в НТУ «ХПІ», а й в багатьох навчальних закладах України. Як зазначив керівник видавництва «Каравела» (Київ), підручники і навчальні посібники ювіляра придбали 500 навчальних закладів різного рівня, в яких навчаються 500 тис. студентів.

За редакцією і у співавторстві професора Володимира Мілиха у 2021 році видано унікальну науково-популярну працю: «Кафедра «Електричні машини»: історія, події, люди (до 100-річчя кафедри). Історичний огляд».

За сумлінну працю Володимир Іванович Мілих нагороджений відзнаками Міністерства освіти і науки України – нагрудними знаками «Відмінник освіти України» та «За наукові та освітні досягнення», грамотами цього міністерства, Грамотою Департаменту освіти і науки Харківської обласної адміністрації, Подякою Харківського міського голови, Подякою Міністерства енергетики України, відзнаками ректора НТУ «ХПІ» тощо.

Ректорат, колективи Навчально-наукового інституту енергетики, електроніки і електромеханіки, кафедри електричних машин ХПІ, друзі і колеги щиро вітають професора Володимира Мілиха із 75-річчям!  Бажаємо Вам, шановний Володимире Івановичу, міцного здоров’я та нових наукових досягнень! Миру та злагоди, довголіття і творчої наснаги!

Довідка:

Професор Володимир Мілих є членом спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій, працював у складі науково-методичної комісії з вищої освіти МОНУ за напрямком «Електромеханіка», підготував двох докторів та двох кандидатів наук і доктора філософії (PhD). За час його керівництва кафедрою її співробітники захистили чотири докторські та вісім кандидатських дисертацій. Багато років Володимир Іванович працював у складі галузевих конкурсних комісій II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, студенти кафедри здобули у Всеукраїнських змаганнях 14 дипломів на олімпіадах і 123 дипломи переможців у конкурсі наукових робіт, професор Володимир Мілих особисто підготував студентів з 40 переможними роботами.

Вчений є керівником постійно діючого семінару «Наукові основи електроенергетики» Наукової ради НАН України, співорганізатором щорічного Міжнародного симпозіуму SIEMA та членом редакційно-видавничої ради університету. Як відповідальний редактор, керував серією «Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії» Віснику НТУ «ХПІ», є членом редколегії журналу «Електротехніка і електромеханіка», який індексується в наукометричних базах Web of Science та Scopus, а також журналу «Електротехніка і електроенергетика» (Національний університет «Запорізька політехніка»).

Під керівництвом професора Володимира Мілиха розроблені нові курси лекцій з перспективних напрямків теорії і практики електричних машин, електромагнітних полів та процесів в електротехнічних пристроях, науковець керує дипломним проєктуванням студентів. Завдяки своїм організаторським здібностям отримав допомогу споріднених підприємств для оновлення і розширення площі навчальних і лабораторних приміщень кафедри, її наповнення комп’ютерною та мультимедійною технікою.