Фізика металів і напівпровідників

Малихін Сергій Володимирович Завiдувач кафедри

Малихін Сергій Володимирович


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра фізики металів і напівпровідників (до 1982 р – кафедра металофізики) організована в 1930 р. в складі фізико-механічного факультету ХММІ. Деканом факультету був в ті роки видатний вчений-фізик, академік І.В. Обреїмов. Весь колір УФТІ викладав в ці роки на фізмехе ХММІ. У 1932 році Л.Д. Ландау, приїхавши до Харкова, очолив не тільки теорвідділ УФТІ, а й кафедру теоретичної фізики на фізмехі. Наступником цього факультету став інженерно-фізичний факультет, а з 1971 р.- фізико технічний факультет. З 1954 кафедру металофізики очолив видатний вчений, професор Л.С. Палатник. Створення на кафедрі в 1963 році проблемної науково-дослідної лабораторії мікро-плівкової електроніки стало одним з найважливіших етапів формування наукової школи Л.С. Палатника. Естафету завідування кафедрою фізики металів і напівпровідників взяли учні Л.С. Палатника – проф. А.І. Федоренко, а в 1998 році – професор А.Т. Пугачов. Кафедра утримує передові позиції і, проводячи дослідження світового рівня, зберігає ядро своїх наукових співробітників і викладачів. В даний час в складі кафедри в науковій та навчальній роботі зайняті 9 докторів і 17 кандидатів наук. З 2014 р кафедрою керує д.ф.м.н, проф. С.В. Малихін. Кафедра фізики металів і напівпровідників входить до складу Інженерно-фізичного інституту НТУ «ХПІ».

Основні напрямки наукової діяльності кафедри розвиваються під керівництвом відомих учених: проф. Малихіна С.В., відомого фахівця з рентгенографії квазікристалів і нанорозмірних покриттів; проф. В.В.Кондратенко, керівника фізико-технічної лабораторії, фахівця з тонкоплівкових технологій; д.ф.-м.н. І.Ф. Михайлова, керівника рентгенівської лабораторії, фахівця в області рентгеноструктурного і рентгеноспектрального аналізу; д.ф.м.н. В.Н. Самофалова, фахівця в області магнітних досліджень плівкових матеріалів; д.т.н. В.В. Старикова, фахівця з розробки нових матеріалів для імплантування в тканини людини.

Науковi напрями

Комплексні дослідження структури і властивостей нанорозмірних тіл рентгенівськими, електронно-оптичними та іншими фізичними методами. Вивчення механізмів формування, структури і фізичних властивостей тонких плівок і композицій на їх основі, таких як фуллерити, квазікристали, надрешітки, нанокристали. Розробка нових рентгенівських методів і приладів для визначення елементного і фазового складу наноматеріалів: рентгенівська флуоресцентна спектрометрія, рентгенівська рефлектометрія, аналіз матеріалів за поєднаними спектрами флуоресценції, розсіювання і дифракції рентгенівських променів. Дослідження матеріалів для діверторних пластин міжнародного термоядерного реактора за програмою ITER. Розробка технології отримання квазікристалічних покриттів і методів їх дослідження. Розробка плівкових магніторезистивних сенсорних елементів, які застосовуються для виявлення і вимірювання магнітних полів; дослідження сильних магнітних полів, а також датчиків на основі наноструктурованих плівок з гігантським магнітоопором (ГМС) для вимірювання цих полів. Розробка технологій отримання надтонких покриттів і багатошарових плівкових систем для рентгенівської оптики і мікроскопії. Розробка нових матеріалів для застосування в якості імплантів в медицині.

Спеціальність, освітня програма

  • Спеціальність: 105 –«Прикладна фізика та наноматеріали».
  • Конкурсна пропозиція: «Прикладна фізика та наноматеріали для енергетики, медицини, радіоелектроніки та телекомунікацій».