Право

Лисенко Ірина В’ячеславівна Завiдувач кафедри

Лисенко Ірина В’ячеславівна


Сайт кафедри

Про кафедру

Враховуючи важливість правової освіти і виховання, в 1998 році було прийнято рішення про створення кафедри права в Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут”. Завідуючою кафедрою була призначена доцент, кандидат філософських наук Перевалова Людмила Вікторівна. У складі кафедри 13 викладачів, з них 5 кандидатів наук, старші викладачі і викладачі.Педагоги нашої кафедри розробили і викладають цілий комплекс правових дисциплін, які охоплюють всі факультети університету. Кафедра забезпечує викладання двох загальних курсів:”Правознавство” і “Основи правознавства” для студентів денної і заочної форми навчання. Для окремих факультетів університету читаються такі спецкурси, як: “Господарське законодавство”, “Податкове право”, “Фінансове право”, “Підприємницьке право”, “Міжнародний комерційний арбітраж”, “Міжнародне економічне право”, “Правові основи малого бізнесу”, “Правове регулювання управлінської діяльності”, “Основи адміністративного, цивільного і кримінального права в області інтелектуальної власності”, “Міжнародне право і співпраця у сфері інтелектуальної власності “, “Використання і передача прав на об’єкти інтелектуальної власності”, “Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності”, “Екологічне право”, “Патентне право”, “Авторське право і суміжні права”, “Трудове право”, “Міжнародне контрактне право”, “Правове забезпечення інтелектуальної власності”. Кафедра розташовується в першому учбовому корпусі (У-1) на 8 поверсі в аудиторії 805 Контактний телефон: 707-62-09.

Науковi напрями

Комплексна науково-дослідна робота кафедри здійснюється по темі: “Правове забезпечення становлення громадянського суспільства в Україні”. Всі викладачі займаються науково-дослідною роботою в межах цієї теми. Розробляються такі проблеми: -реалізація конституційних прав і свобод людини і громадянина; -правове забезпечення народовладдя; -становлення правової держави; -проблеми розвитку різних форм власності в Україні; -врегулювання трудових правовідносин; -правове регулювання підприємницької діяльності та ін.

Спеціальність, освітня програма

  • немає