Теоретичні основи електротехніки

Костюков Іван Олександрович Завiдувач кафедри

Костюков Іван Олександрович


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра заснована в 1931 році.

Співробітники кафедри зробили великий внесок у становлення і розвиток теоретичної електротехніки в Україні. Теоретична школа кафедри створена відомими вченими та педагогами: професорами П.П. Копняевим, Г.М. Ефросом (один із засновників практичного використання операційного числення), В.Л. Беніним (один з творців основ використання автоматизованих систем в енергетиці), Д.С. Колобковим, доцентами Г.В. Остроумовим, А.П. Сукачовим та іншими. Їх зусиллями в НТУ «ХПІ» сформована на високому науковому та методичному рівні класична частина курсу ТОЕ.

Викладацький склад кафедри складається з 3 професорів, 2 доцентів, 2 старших викладачів, 3 асистентів. За останні 7 років співробітниками кафедри захищено 5 дисертацій, в тому числі 2 докторські. Кафедра проводить навчання студентів на факультетах АП, Е, ЕМБ, ФТ, КІТ, ТМ за такими курсами: теорія електромагнітних кіл, технічна електродинаміка, загальна електротехніка, теорія електромагнітних сигналів і кіл, теорія електричних та електронних кіл. Матеріально-технічна база кафедри забезпечує можливість проведення лабораторних занять для 40 академічних груп в семестр. На кафедрі є чотири лабораторних класи з 43 універсальними стендами і два аудиторних класи. Лабораторна база забезпечена інформаційними матеріалами. Щорічно на кафедрі навчається більше 1000 студентів. Річний обсяг навчальних доручень кафедри становить понад 5000 годин. З 2017 р. кафедра проводить Всеукраїнську олімпіаду з ТОЕ, в якій беруть участь представники практично всіх ВНЗ України з енергетичною та електротехнічною спрямованістю навчання. Студенти НТУ «ХПІ» неодноразово ставали переможцями і призерами в особистому та командному заліках Всеукраїнських олімпіад з ТОЕ.

Науковi напрями

В даний час кафедра проводить науково-дослідні роботи в області дослідження електрофізичних процесів в нелінійних середовищах під впливом імпульсних електромагнітних полів, а також електромагнітної сумісності та стійкості технічних та біологічних об’єктів до дії електромагнітних завад.

Спеціальність, освітня програма

  • немає