Вища математика

Першина Юлія Ігорівна Завiдувач кафедри

Першина Юлія Ігорівна


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра вищої математики є найстарішим підрозділом навчального закладу. У джерел розробки методики викладання математики стояли найвидатніші вчені, академіки А.М. Ляпунов, В.А. Стеклов й інші. Колектив кафедри намагається на всіх етапах її становлення й розвитку зберігати традиції, закладені засновниками кафедри, продовжує наукову працю, розвиває закладені напрямки в сучасній математичній підготовці студентів університету. З 1987 року колектив кафедри очолює кандидат фізико-математичних наук, професор Ю.Л. Геворкян. Кафедра здійснює викладання багатьох навчальних дисциплін. Всі курси, що викладаються, забезпечені методичними рекомендаціями й літературою. За останні роки підготовлено й видано більше 70 методичних розробок, 14 навчальних посібників, 5 підручників й 3 монографії. Високопрофесійний колектив кафедри багато сил й енергії віддає математичній підготовці студентів, робить все можливе для підвищення якості й ефективності навчально-виховного процесу. Щорічно навчаються математиці майже чотири тисячи студентів денного відділення. Співробітники кафедри беруть активну участь у роботі щорічних міжнародних конференцій, в обміні досвідом наукових досліджень. Кафедра активно займається науково-дослідною діяльністю, бере участь у виконанні госпдоговірних і держбюджетних тем.

Науковi напрями

Основні наукові напрямки кафедри: – теорія груп, – теорія міри, – теорія розпізнавання образів, – автоматизація процесів управління, – багатокритеріальні задачі оптимізації, – розробка теоретичних основ для принципово нових методів динамічного аналізу й оптимізаційного синтезу складних гідромеханічних вузлів, -магнітно-імпульсні методи в екологічно чистих й економних технологіях виробництва деталей з тонкостінних металів, – математична логіка й формальні алгоритмічні мови, – математичні моделі в економіці, медицині й екології, – прикладні дослідження в області моделювання технологічних процесів машинобудування, суднобудування, залізничного й міського транспорту, і інших. Результати досліджень високо оцінюються фахівцями й мають велике практичне значення. За останні роки отримано 28 авторських посвідчень і патентів, 15 актів про впровадження наукових розробок.

Спеціальність, освітня програма

  • немає