Контакти

Хрипунов Геннадій Семенович
Проректор з мiжнародних зв’язків
Україна, м. Харкiв, вул. Кирпичова, 2, НТУ “ХПI”
Тел/факс: +38 (057) 706-32-16
Факс: +38 (057) 707-66-01
E-mail: khrip@ukr.net, omsroot@kpi.kharkov.ua

Гончаров Олександр Андрiйович
Начальник вiддiлу мiжнародних зв’язкiв
Україна, м. Харкiв, вул. Кирпичова, 2, НТУ “ХПI”
Тел.: +38 (057) 706-32-28
Факс: +38 (057) 707-66-01
E-mail: gaa@kpi.kharkov.ua, omsroot@kpi.kharkov.ua

Горовий Дмитро Анатолійович
Директор Навчально-наукового інституту міжнародної освіти
Україна, 61002, м. Харкiв, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПI»
Тел./факс +38(057) 707-63-16,
Е-mail: dmytro.gorovyi@khpi.edu.ua