Європейський освітньо-науково-технологічний центр

Сайт центру facebook центру

 
 

Європейський освітньо-науково-технологічний центр (ЄОНТЦ) НТУ «ХПІ» веде свою діяльність з 2020 року під керівництвом СЛІПЧЕНКО Олени Вікторівни.

Метою створення ЄОНТЦ – є забезпечення реалізації стратегії «Від дослідницького технічного університету до освітньо-наукового комплексу світового рівня». Роботу Європейського освітньо-науково-технологічного центру направлено на інтеграцію НТУ «ХПІ» в Європейський дослідницький простір (European Research Area, ERA) через всебічний розвиток зв’язків наукової та академічної спільноти з країнами Європи у галузі освіти та науки. Сприяння участі дослідників НТУ «ХПІ» у науково-дослідницьких проектах, стажуваннях, наукових обмінах, спільних роботах у вищих навчальних закладах та наукових установах Європи дозволить отримувати наукові результати які посилять та укріплять науковий потенціал НТУ «ХПІ».

Освітня спрямованість діяльності центру:

  • Сприяння та допомога у підвищенні кваліфікації аспірантів, докторантів, докторів наук, професорів за допомогою активного заохочення до Європейських програм.
  • Сприяння розширенню доступних форм мобільності студентів та аспірантів університету.
  • Ініціювання та всебічна підтримка впровадженню освітянських проектів для розвитку співробітництва в галузі освіти.

Наукова спрямованість діяльності центру:

  • Робота та координація спільних європейських наукових проектів.
  • Координація участі дослідників у міжнародних наукових програмах, програмах мобільності, стажуваннях у дослідницьких структурах та підприємствах країн Європи.
  • Формування комерційних пропозицій для реалізації наукових результатів та сприяння залученню інвестицій у інноваційні наукові проєкти.
  • Популяризація системи Європейського дослідницького простору серед дослідників, аспірантів, студентів та викладачів НТУ «ХПІ».
  • Створення наукових груп за актуальними напрямками.


Сліпченко Олена Вікторівна
к.т.н., с.н.с., директор Європейського освітньо-науково-технологічного центру

Україна, 61002, м. Харкiв, вул. Кирпичова 2, НТУ «ХПI», Ректорский корпус, офіс 27
Телефон: +38 (057) 7076203
E-mail: Olena.Slipchenko@khpi.edu.ua
Website: http://web.kpi.kharkov.ua/eestc/