Відкрито доступ до Web of Science та Scopus

У НТУ «ХПІ», відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 19.09.2017 р. № 1286, відкрито доступ до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus. Ресурси платформи Web of Science доступні з будь-якого місця за межами університету за Детальнiше