Автоматизація та кібербезпека енергосистем

Автоматизація та кібербезпека енергосистем

Гриб Олег Герасимович

Початком відліку історії кафедри автоматизації та кібербезпеки енергосистем можна вважати утворення кафедри «Центральні електричні станції» Харківського Політехнічного Інституту в 1930р. З часом, одним з основних напрямків діяльності кафедри, стала підготовка фахівців з автоматики, яка виконує ключову роль в забезпеченні безперебійності та ефективності роботи енергетичних систем нашої країни. Тенденції розвитку спеціальності привели до того, що в 2004р. частина колективу кафедри утворила новий підрозділ, більш вузької спеціалізації, з акцентом на сучасні цифрові та інформаційні технології. Своєчасне оновлення освіти зажадало, в останні роки, впровадження в освітню програму питань кібернетичної безпеки енергетичних систем, що знайшло відображення і в назві кафедри – «Автоматизація та кібербезпека енергосистем».
Таким чином, основними завданнями кафедри є наукові дослідження і підготовка фахівців, здатних забезпечити надійне функціонування сучасної автоматики енергосистем.
З 2017 навчального року, з огляду на досвід, отриманий під час навчання студентів за спеціальностями та напрямками, які були створені раніше, кафедра починає підготовку студентів за спеціалізацією «Технології кібербезпеки в електроенергетиці», видаючи дипломи бакалавра і магістра.
Наша Кафедра – одна з небагатьох кафедр, яка формує науковий потенціал сучасної електроенергетики, проводить системну підготовку кваліфікованих науково-педагогічних кадрів (докторів наук і докторів філософії PHD), очолює перспективні дослідження в області моніторингу режимів функціонування та кібербезпеки енергосистеми України.
Кафедра має тісні зв’язки і активно співпрацює з такими організаціями як НЕК «Укренерго», Північна електроенергетична система, АК «Харківобленерго», НВП Хартрон Інкор і ін.
Очолює кафедру відомий вчений, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор Гриб Олег Герасимович.
Кафедра «Автоматизація та кібербезпека енергосистем» НТУ «ХПІ» готує бакалаврів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Випускник кафедри є інженером-електриком, енергетиком, фахівцем в області релейного захисту та автоматики.

До сфери діяльності кафедри відноситься також проектування, монтаж і експлуатація АСУТП електричних станцій і підстанцій, систем і засобів обліку електроенергії, численних систем автоматики, керівників, як локальними об’єктами, так і всією енергосистемою.

  • Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії
  • Технології кібербезпеки в електроенергетиці