Автоматизація та кібербезпека енергосистем

Гапон Дмитро Анатолійович Завiдувач кафедри

Гапон Дмитро Анатолійович


Сайт кафедри

Про кафедру

Початком відліку історії кафедри автоматизації та кібербезпеки енергосистем можна вважати утворення кафедри «Центральні електричні станції» Харківського Політехнічного Інституту в 1930р. З часом, одним з основних напрямків діяльності кафедри, стала підготовка фахівців з автоматики, яка виконує ключову роль в забезпеченні безперебійності та ефективності роботи енергетичних систем нашої країни. Тенденції розвитку спеціальності привели до того, що в 2004р. частина колективу кафедри утворила новий підрозділ, більш вузької спеціалізації, з акцентом на сучасні цифрові та інформаційні технології. Своєчасне оновлення освіти зажадало, в останні роки, впровадження в освітню програму питань кібернетичної безпеки енергетичних систем, що знайшло відображення і в назві кафедри – «Автоматизація та кібербезпека енергосистем».

Таким чином, основними завданнями кафедри є наукові дослідження і підготовка фахівців, здатних забезпечити надійне функціонування сучасної автоматики енергосистем.

З 2017 навчального року, з огляду на досвід, отриманий під час навчання студентів за спеціальностями та напрямками, які були створені раніше, кафедра починає підготовку студентів за спеціалізацією «Технології кібербезпеки в електроенергетиці», видаючи дипломи бакалавра і магістра.

Наша Кафедра – одна з небагатьох кафедр, яка формує науковий потенціал сучасної електроенергетики, проводить системну підготовку кваліфікованих науково-педагогічних кадрів (докторів наук і докторів філософії PHD), очолює перспективні дослідження в області моніторингу режимів функціонування та кібербезпеки енергосистеми України.

Кафедра має тісні зв’язки і активно співпрацює з такими організаціями як НЕК «Укренерго», Північна електроенергетична система, АК «Харківобленерго», НВП Хартрон Інкор і ін.

Очолює кафедру доктор технічних наук, доцент Гапон Дмитро Анатолійович.

Кафедра «Автоматизація та кібербезпека енергосистем» НТУ «ХПІ» готує бакалаврів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Випускник кафедри є інженером-електриком, енергетиком, фахівцем в області релейного захисту та автоматики.

Науковi напрями

До сфери діяльності кафедри відноситься також проектування, монтаж і експлуатація АСУТП електричних станцій і підстанцій, систем і засобів обліку електроенергії, численних систем автоматики, керівників, як локальними об’єктами, так і всією енергосистемою.

Спеціальність, освітня програма

  • Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії
  • Технології кібербезпеки в електроенергетиці