Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу

Подустов Михайло Олексiйович Завiдувач кафедри

Подустов Михайло Олексiйович


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра була утворена у 1964 р. для підготовки спеціалістів з автоматизації виробництва. В даний час має високий науково-педагогічний потенціал: 2 доктори технічних наук, 5 професорів, 6 доцентів.

Кафедра забезпечує підготовку студентів п’яти факультетів по спеціальним дисциплінам. Для цього використовуються 5 спеціалізованих лабораторій: комп’ютерно-інтегрованих технологій, комп’ютерного моделювання, технічних засобів автоматизації, технологічних вимірювань, екологічного моніторингу. Лекції проводяться у спеціалізованій аудиторії з мультимедійним обладнанням.

В процесі навчання надається можливість здобування другої вищої освіти в області економіки, менеджменту і права. Студенти IV і V курсів з глибоким знанням англійської, французької або німецької мов мають можливість пройти стажування за кордоном.

Студенти отримують високу підготовку з прикладним спрямуванням: програмування сучасними мовами, програмування промислових контролерів, проектування та експлуатація систем автоматизованого управління, комп’ютерне моделювання, бази даних.

Кафедра підтримує зв’язки з виробничими фірмами і проектними організаціями і надає допомогу випускникам з працевлаштування менеджерами, програмістами, фахівцями з автоматизованого управління і аудиту, тестерами баз даних і програмного забезпечення.

Науковi напрями

Одночасно з навчальною діяльністю, наша кафедра займається науковою роботою і приймає участь у державних дослідницьких програмах. Серед основних напрямків переважають теми, що пов’язані з розробкою автоматизованих, екологічно орієнтованих енерготехнологічних систем для нафтогазодобувної, нафтогазотранспортної, нафтогазопереробної промисловості, підприємств харчової та хімічної галузі.

Спеціальність, освітня програма

  • Спеціальність. 151. Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології
  • Спеціалізація. 151.01 «Автоматизоване управління технологічними процесами»
  • Спеціалізація. 151.02. Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування