Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу

Дзевочко Олександр Михайлович Завiдувач кафедри

Дзевочко Олександр Михайлович


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра була утворена у 1964 р. для підготовки фахівців з автоматизації виробництва. На даний час має високий науково-педагогічний потенціал у скдаладі 12 викладачів з яких 2 професори та 6 доцентів, 1 доктор філософії.

Кафедра забезпечує підготовку студентів трьох навчально-наукових інституів по спеціальним дисциплінам. Для цього використовуються 5 спеціалізованих лабораторій: комп’ютерно-інтегрованих технологій, комп’ютерного моделювання, технічних засобів автоматизації, технологічних вимірювань та приладів, екологічного контролю та моніторингу. Лекції проводяться у спеціалізованій аудиторії з мультимедійним обладнанням.

В процесі навчання, студентам, що володіють іноземною мовою та мають сертифікат В2 надається можливість пройти стажування у вищих навчальних закладах Європи.
Студенти отримують високу підготовку з прикладним спрямуванням: програмування сучасними мовами, програмування промислових контролерів, проектування та експлуатація комп’ютерно-інтегрованих та автоматизованих систем керування, комп’ютерне моделювання, бази даних.

Кафедра підтримує зв’язки з виробничими підприємствами, фірмами і проектними організаціями та надає допомогу випускникам з працевлаштування програмістами, фахівцями з розробки та експлуатації автоматизованих систем керування, тестувальниками баз даних і програмного забезпеченн, менеджерами.

Науковi напрями

Одночасно з навчальною діяльністю, кафедра займається науковою роботою і приймає участь у ініціативних та державних дослідницьких програмах. Серед основних напрямків переважають теми, що пов’язані з розробкою комп’ютерно-інтегрованих та автоматизованих екологічно орієнтованих енергозаощадних систем для нафто- та газовидобувної, нафто- та газотранспортної, нафто- та газопереробної промисловості, підприємств харчової та хімічної галузі тощо.

Спеціальність, освітня програма

  • Спеціальність: 174 – «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»
  • Освітня програма: «Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах керування»
  • Освітня траєкторія: «Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування»