Економіка та маркетинг

Сисоєв Володимир Вікторович Завiдувач кафедри

Сисоєв Володимир Вікторович

Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра була заснована в 1984 році. Тоді вона носила назву кафедри економіки і організації машинобудівної промисловості і забезпечувала економічну підготовку студентів інженерних спеціальностей машинобудівного та електротехнічного профілю. На початку 1995 року кафедра була включена до складу новоствореного економічного факультету під назвою кафедри економіки і маркетингу. З дня заснування кафедри нею завідує д.е.н., проф. Яковлєв Анатолій Іванович. Він є автором більш ніж 420 наукових публікацій, серед яких 52 книги. Йому присвоєно почесне звання заслуженого працівника народної освіти України та обрано Академіком Академії інженерних наук України. Основний науковий напрям робіт – економічні проблеми науково-технічного прогресу, в тому числі – розвиток теорії і методу економічної оцінки нововведень. Яковлєва А.І. внесено до біографічного словника «Видатні люди ХХ століття» Міжнародного бібліографічного центру в м. Кембридж. З 1994 року кафедра готує спеціалістів з маркетингу. В 1998 році 40 перших студентів груп ЕК-33а,б захистили дипломи спеціалістів, а в 2007 році відбувся вже 10-й випуск. В 2002 році кафедра отримала ліцензію на підготовку магістрів за спеціальністю 050108 «Маркетинг», а в 2005 році успішно пройшла акредитацію за четвертим освітньо-кваліфікаційним рівнем. В 2002 році кафедра отримала ліцензію на підготовку бакалаврів за спеціальністю 050107 «Економіка підприємства», а в 2007 році вперше було здійснено набір в магістратуру за цією спеціальністю. Набір проводиться як на денному, так і заочному відділеннях. Кафедра має необхідні приміщення площею 228 м2, куди входять кімната для викладачів, кабінет для консультацій, навчальні аудиторії і дисплейний клас з сучасними ЕОМ.

Кафедра знаходиться в корпусі У1, 9-й поверх, к. 902, тел. 707-65-26. .

E-mail: kpikafeim@gmail.com.

Науковi напрямки

Всі викладачі кафедри займаються науково-дослідною роботою відповідно до плану кафедри. Основні напрямки наукових досліджень кафедри наступні:

  • Розвиток теорії і методів соціально-економічної оцінки нововведень;
  • Проблеми економіки і управління інвестиційно-інноваційною діяльністю;
  • Принципи визначення ціноутворення промислової продукції;
  • Розробка стратегії діяльності суб’єктів підприємництва.

Виконувалась фундаментальна наукова робота за програмою МОН України «Теоретико-методологічні аспекти управління портфелем проектів». За результатами роботи підготовлено підручник, 28 статей в наукових виданнях, в тому числі в Австрії, Росії, Румунії, Фінляндії, Угорщині. За результатами роботи підготовлено одну докторську і три кандидатські дисертації. Основні результати роботи з визначення ефективності портфелю проектів рекомендовані до впровадження в Мінекономрозвитку в науково-дослідних і проектних організаціях. Виконується НДР «Розвиток теорії і методів вибору напрямків інновацій». Мета проекту полягає в розробці теорії і методології обрання найбільш ефективних варіантів розвитку інноваційної діяльності в Україні шляхом створення промислових нововведень, як одного з найважливіших факторів підйому національної економіки. Кафедра виконує також госпдоговірні роботи за замовленням підприємств. Наприклад, провадилась НДР з ПАТ ІРЕС-ХЕМЗ за темою «Підвищення надійності занурюваних електродвигунів, призначених для видобутку нафти, та його економічна оцінка». За результатами роботи видано монографію «Надійність занурюваних електродвигунів та їхня економічна оцінка», опубліковано 5 статей і 6 доповідей на наукових конференціях. Кафедра провадить наукові дослідження з фахівцями Угорщини, Німеччини, Болгарії та інших країн. Разом з науковцями Мішкольського університету (Угорщина) виконувався на протязі трьох років на основі творчої співдружності дослідницький проект з відслідковування змін в системах і методів корпоративного лідерства на початку 2000-их років, у першу чергу пов’язаних з економікою знань і інноваційною діяльністю.

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

  • Спеціальності – економіка, маркетинг (бюджетні та контрактні),
  • Спеціалізації – економіка підприємства, рекламний бізнес (контрактні).