Економіка та маркетинг

Сисоєв Володимир Вікторович Завiдувач кафедри

Сисоєв Володимир Вікторович

Сайт кафедри

Про кафедру

На кафедрі здійснюється підготовка за спеціальностями галузей знань:

05 «Соціальні та поведінкові науки»:

 • 051 «Економіка» (освітні програми бакалаврського та магістерського рівнів «Економіка»);

07 «Управління та адміністрування»:

 • 075 «Маркетинг» (освітні програми бакалаврського та магістерського рівнів «Маркетинг»);
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітні програми бакалаврського та магістерського рівнів «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»).

За 35-річну історію існування кафедрою підготовлено понад 1200 висококваліфікованих маркетологів і економістів, які працюють на різних посадах в  усіх галузях господарства, на підприємствах різних форм власності, в державних органах виконавчої влади, правоохоронних органах, вищих навчальних закладах та громадських організаціях.

Сьогодні кафедра має потужний освітній та науковий потенціал, що дозволяє ефективно вирішувати нові складні завдання з розвитку і вдосконалення системи підготовки висококваліфікованих фахівців з економіки і маркетингу відповідно до сучасних вимог освіти, науки, ринку, суспільства та держави.

Підготовку фахівців здійснює професорсько-викладацький склад, в якому є 4 докторів наук і професорів, 15 доцентів і кандидатів наук. Більшість викладачів вільно володіють однією іноземною мовою і пройшли стажування в відомих вітчизняних та іноземних університетах.

Конкурентні переваги підготовки фахівців на нашій кафедрі:

 • ґрунтовна фундаментальна та базова професійна  підготовка;
 • високоякісне практично-орієнтоване навчання;
 • використання новітніх методів навчання та інформаційно-комп’ютерних технологій;
 • розвинені партнерські відносини з бізнес-структурами і університетами України та Європи;
 • міжнародна студентська мобільність;
 • індивідуальний підхід  до кожного студента;
 • залучення студентів до наукової роботи;
 • вивчення двох іноземних мов (для конкурсних пропозицій «Міжнародний маркетинг» та «Логістика та митна справа»).

Науковi напрямки

 • еекономічні проблеми науково-технічного прогресу;
 • стратегічний розвиток підприємства;
 • економічна оцінка інновацій;
 • економічна безпека підприємства;
 • розвиток маркетингових комунікацій;
 • управління брендом;
 • маркетингова логістика;
 • управління ланцюгами постачання
  та інші.

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

 • спеціальність 051 «Економіка»:
  конкурсні пропозиції:
  «Економіка та організація бізнесу»;
  «Економіка підприємств сфери послуг»;
 • спеціальність 075 «Маркетинг»:
  конкурсні пропозиції:
  «Рекламний бізнес»;
  «Міжнародний маркетинг»;
 • спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:
  конкурсна пропозиція:
  «Логістика та митна справа».