Маркетинг

Райко Діана Валеріївна Завiдувач кафедри

Райко Діана Валеріївна


Сайт кафедри

Про кафедру

Маркетинг в НТУ «ХПІ» – це більше, ніж 25 років підготовки висококласних фахівців-маркетологів для усіх галузей економіки та сфер діяльності.

Випускники кафедри працюють на різних посадах в усіх галузях господарства, на підприємствах різних форм власності, в державних органах виконавчої влади, правоохоронних органах, вищих навчальних закладах та громадських організаціях.

Команда молодих досвідчених викладачів кафедри складається з 5 докторів економічних наук, 16 кандидатів економічних наук.

Більшість викладачів пройшли стажування в відомих вітчизняних та іноземних університетах, мають досвід практичної роботи. В освітньому процесі враховуються світові тенденції розвитку маркетингових технологій та сучасні вимоги ринку, що відбивається постійним оновленням та вдосконаленням навчальних планів.

 

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НА НАШІЙ КАФЕДРІ:

 •  багаторічний досвід підготовки фахівців з маркетингу;
 • ґрунтовна фундаментальна та базова професійна підготовка;
 • поєднання теорії та практики у навчальному процесі;
 • формування навчальних планів на підґрунті запитів ринку;
 • використання новітніх методів навчання та інформаційно-комп’ютерних технологій;
 • розвинені партнерські відносини з бізнес-структурами і університетами України та Європи;
 • міжнародна студентська мобільність;
 • індивідуальний підхід до кожного студента;
 • залучення студентів до наукової роботи;
 • викладання частини дисциплін англійською мовою (за вибором студента)

 

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Випускники освітньо-професійної програми стають фахівцями в галузі просування, брендінгу, PR-технологій, планування маркетингових заходів, реклами, міжнародного маркетингу і мають можливості працевлаштування на посадах: маркетолога, маркетолога-аналітика, менеджера зі збуту, менеджера з реклами, спеціаліста з просування брендів, розробки web-сайтів, з впровадження та використання систем управління інформацією, керівника відділу маркетингу, візуальної реклами та інформаційної політики.

 

НАШІ КООРДИНАТИ

 

Науковi напрями

 • стратегічне управління розвитком маркетингової діяльності підприємства;
 • iнноваційний маркетинг;
 • розвиток сучасних форми бізнес-комунікацій;
 • управління іміджем та брендом підприємства;
 • маркетинг знань;
 • корпоративна культура підприємства.

Спеціальність, освітня програма

 • Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня за  спеціальністю 075 “Маркетинг” (денне та заочне відділення, бюджетна та контрактна форма навчання)
 • Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня за спеціальністю 075 “Маркетинг” (денне та заочне відділення, бюджетна та контрактна форма навчання)
 • Освітньо-наукова програма третього (доктор філософії) рівня за спеціальністю 075 “Маркетинг” (денне, бюджетна та контрактна форма навчання)