Хімічна техніка та промислова екологiя

Шестопалов Олексій Валерійович Завiдувач кафедри

Шестопалов Олексій Валерійович


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра хімічної техніки та промислової екології (раніше кафедра механічного устаткування хімічних виробництв) була організована 18.10.1946 р. у складі факультету технології неорганічних речовин Харківського хіміко-технологічного інституту. Становлення кафедри пов’язане з іменами доцентів Асина Я.И., Петрова Г.В., Ковальова М., Цейтліна А.Н., Ястребнецького А.Р. В 1960 році на базі кафедри створений Факультет хімічного машинобудування. У різний час на кафедрі працювали також Козлов В.Я., Щепилов Н.С., Товажнянський Л.Л., Назаренко В.Л. На кафедрі організовується навчальна лабораторія, що складається зі стендів фільтрувального, теплообмінного, холодильного устаткування й стенда дослідження напруг в елементах хімічної апаратури. Лабораторні стенди комплектуються методичними матеріалами й ЕОМ. Навчальні аудиторії оснащуються сучасними технічними засобами навчання. З 1970 по 1985 рік кафедрою завідував доцент Гавря Н.А.. З 1985 р. по 1999 р. кафедрою керував проф. Ткач Г.А. Лабораторія машин та апаратів поповнюється новими стендами по дослідженню центрифуг ФГН і ВГШ, патронних фільтрів холодильних машин. Із 1999 р. по 2021 р. завідувачем кафедрою був проф. Шапорев В.П., який започаткував наукову школу промислової екології. Сьогодні кафедра ХТПЕ широко співробітничає з дослідницькими інститутами й промисловими підприємствами, у тому числі: НІОХІМ, НТЦ «ЕКОМАШ» та ін. Співробітники кафедри беруть активну участь у міжнародних проектах і міждержавних наукових дослідженнях. Широко випускаються методична, довідкова й спеціальна література. Виробничу й переддипломну практику студенти проходять на передових промислових підприємствах України, а також у науково-дослідних інститутах.

Сьогодні кафедра ХТПЕ входить до складу навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту.

Науковi напрями

Основні наукові напрямки діяльності кафедри: “Розробка технології й устаткування очищення стічних вод виробництва цукру; “Розробка технології й устаткування для переробки твердих побутових відходів; “Розробка установки “БІОГАЗ”; “Розробка нових перспективних видів устаткування», що відповідає сучасним вимогам, а також вимогам підприємств і установ, побажанням ряду замовлень від організацій. Діяльність кафедри спрямована на удосконалення процесів хімічної технології й переробних виробництв, удосконалення апаратів і реакторів, пов’язана із прийняттям рішень по керуванню процесами з метою підвищення ресурсу устаткування, збільшення його продуктивності, зменшення негативного впливу виробництва на навколишнє середовище. Проведення науково-дослідних робіт надійно забезпечено сучасною експериментальною базою кафедри, у тому числі й на інженерному центрі університету, а також на філіях кафедри.

Спеціальність, освітня програма

  • Спеціальність 101 «Екологія», освітня програма «Інженерна екологія»
  • Спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища», освітня програма «Технології захисту навколишнього середовища»
  • Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування», вибіркові блоки дисциплін «Обладнання переробних, харчових та хімічних виробництв», «Обладнання переробних і харчових виробництв», «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів»