Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу та екології

Кобзєв Олександр Вікторович Завiдувач кафедри

Кобзєв Олександр Вікторович

Сайт кафедри

Про кафедру

Старіша кафедра університету, одна із крупних серед ВУЗів України і СНД. Готує спеціалістів в галузі неорганічного синтезу, каталізу та промислової екології. Викладачі кафедри (4 професора та 6 доцентів) і наукові співробітники кафедри проводять дослідження практично у всіх галузях неорганічного синтезу та промислової екології. Традиція кафедри – залучення до наукових досліджень студентів, найкращі з яких продовжують навчання в аспірантурі. На всіх спеціальностях і спеціалізаціях студенти отримують поглибленні знання по фундаментальним дисциплінам, інформатики та обчислювальної техніки, матеріалознавству, сертифікації продукції, патентному ділу. В університеті на військовій кафедрі випускникам присвоюється офіцерське звання. Найкращі студенти кафедри мають можливість пройти стажування на підприємствах і в вузах Польщі, Німеччини, Франції. На кафедрі існує очне та заочне відділення. Тривалість навчання: Очна форма навчання. Після 4 років навчання студенти захищають диплом бакалавра, після 5 років і 6 місяців – спеціаліста або після 6 років – магістра. Заочна форма навчання. Після 4 років навчання студенти захищають диплом бакалавра, після 5 років і 10 місяців – спеціаліста або магістра.

Науковi напрямки

Традиційно наукова діяльність кафедри направлена на дослідження технологій основного хімічного синтезу та каталітичних процесів. Велика увага приділена також технологіям захисту навколишнього середовища. Лабораторні установки кафедри дозволяють співробітникам кафедри і студентам досліджувати хімічні процеси у газовій фазі при тисках до 30 МПа і температурах до 1000 °С, досліджувати масообміні процеси в газовій фазі та у рідинах, досліджувати процеси зміни фазового складу Необхідно також відзначити наявність на кафедрі як фундаментальних наукових проектів, так і прикладних робіт, що дозволяє бути постійно на передових рубежах науки і не втрачати зв’язок із виробництвом. Основні напрямки теоретичних робіт •Хімізм і кінетика окиснення аміаку, метану, оксиду вуглецю •Хімізм і кінетика синтезу метанолу •Дослідження фізико-хімічних властивостей металевих і оксидних каталізаторів, методи їх утилізації •Вивчення кінетики і масопереносу абсорбційних і адсорбційних процесів •Прогнозування кінетики і рівноважної розчинності у багатокомпонентних сольових системах •Математичне моделювання хіміко-технологічних процесів •Методи статичної обробки експериментальних і промислових даних •Методи прогнозування забруднення промисловими об’єктами навколишнього середовища Основні напрямки прикладних робіт •Технологія утилізації платини у виробництві нітратної кислоти контактним способом •Активація та регенерація платиноїдного каталізатору окиснення аміаку •Технології виробництва ті використання синтетичних алмазів і надтвердих матеріалів •Енергозберігаюча технологія конверсії метану і оксиду вуглецю •Технологія прямого синтезу метанолу •Технологія утилізації твердих промислових відходів відпрацьованих каталізаторів і сорбентів •Хімічні технології інтенсифікації здобичі нафти, газу і газового конденсату.

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

  • Хімічна технологія і інженерія
  • Хімічна технологія неорганічних речовин