Інтелектуальнi комп’ютернi системи

Шаронова Наталія Валеріївна Завiдувач кафедри

Шаронова Наталія Валеріївна

Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра заснована в лютому 2007 року на базі відкриття спеціальності “Прикладна лінгвістика”. На кафедрі працюють досвідчені фахівці в області програмування, інтелектуальних систем обробки даних, Інтернет-технологій, автоматизованої обробки природної мови, української та іноземних мов.

Спеціальність 8.02030303 «Прикладна та комп’ютерна лінгвістика»

Кафедра розробила унікальну модель фахівця з інформаційних технологій з хорошим знанням двох європейських мов (англійської та німецької). Для реалізації розробленої моделі підготовки спеціалістів з «Прикладної лінгвістики» був розроблений унікальний навчальний план, в якому класичні лінгвістичні дисципліни об’єднані зі спеціальними технічними дисциплінами. Вивчення цих дисциплін у комплексі дозволяє студентам отримати практичні навички роботи з лінгвістичним матеріалом, його аналізом і використанням його для конкретних завдань автоматичної обробки природної мови та комп’ютерної лінгвістики.

У вересні 2007 року перша група студентів почала навчання за даною спеціальністю.

У червні 2011 року відбувся перший випуск бакалаврів (напрям підготовки 6.020303 «Філологія»).

У травні 2012 року відбувся перший випуск спеціалістів (спеціальність 7.02030303 «Прикладна лінгвістика»).

У червні 2015 на кафедрі відкрита магістратура за спеціальністю 8.02030303 «Прикладна лінгвістика».

Перший набір на V курс спеціальності 8.02030303 «Прикладна лінгвістика» (магістратура) відбудеться в 2016 році.

Тел. 707-63-60, 707-64-60

Науковi напрямки

  1. Інтелектуальні системи обробки даних.
  2. Моделювання в інтелектуальних системах.
  3. Методи інженерії знань.
  4. Автоматизовані інформаційно-бібліотечні системи.
  5. Удосконалення методики викладання дисциплін спеціальностей «Прикладна лінгвістика» та «Прикладна інформатика».
  6. Пошук і використання нових інформаційних технологій в наукових дослідженнях.
  7. Комунікативна компетенція і викладання іноземних мов та науково-технічного перекладу.

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

  • Прикладна та комп’ютерна лінгвістика