Технічна електрохімія

Тульський Геннадій Георгійович Завiдувач кафедри

Тульський Геннадій Георгійович


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра технічної електрохімії була заснована в 1930 році в Харківському хіміко-технологічному інституті, який в 1950 р. увійшов до складу політехнічного, теперішнього Національного технічного університету “Харківській політехнічний інститут”. З 1933 по 1959 рік кафедру очолював проф. А.М. Сисоєв – талановитий вчений-електрохімік, фахівець з проблем гальванотехніки та електрохімії розплавів.З 1959 по 1982 рік кафедрою керував проф. Андрющенко Ф.К. – видатний вчений, організатор електрохімічної освіти та науки, який зробив значний вклад у розбудову кафедри та ХПІ в цілому. В різні роки він працював проректором з адміністративної та наукової роботи, деканом факультету технології неорганічних речовин, підготував плеяду фахівців вищої кваліфікації. Під його керівництвом професорсько-викладацький та науковий склад кафедри досяг 45 працівників, а план прийому студентів на спеціальність «технологія електрохімічних виробництв» збільшився з 25 до 100 осіб. Під керівництвом проф. Андрющенко Ф.К. , проф. Марченко Н.А., проф. Орехової В.В., доц. Попової М.Г. та інших викладачів у 1975-80 роках були розроблені принципово нові навчальні плани, які включали дисципліни фундаментального циклу, використання обчислювальної техніки в електрохімії та моделювання. Обсяг госпдоговірних науково-дослідних робіт у 1982 р. складав майже 300 тис крб. Під науковим керівництвом проф. Андрющенко Ф.К. була розроблена технологія виробництва негативної маси залізо-нікелевих лужних акумуляторів, запроваджена на акумуляторних заводах СРСР. Проф. Андрющенко Ф.К., проф. Марченко Н.А., проф. Орехова В.В. та доц. Якименко Г.Я. керували важливими проектами по розробці нових полілігандних електролітів для гальваностегії, проф. Байрачний Б.І., доц. Ляшок Л.В., доц. Гомозов В.П., доц. Ярошок Т.П. брали участь у розробці технологічних процесів виготовлення хімічних джерел струму та оксидних напівпроводникових конденсаторів. В цей час на кафедрі функціонувала міжгалузева лабораторія Мінелектронпропрому та проблемна бюджетна наукова група. У 1983 р. кафедру очолив проф. Байрачний Б.І. У 1983-90 роках колектив кафедри технічної електрохімії збільшився до 55 співробітників, серед яких працювали 12 викладачів (3 проф., д.т.н. та 9 доц., к. т. н.). Випуск фахівців в цей час стабілізувався і становив 75 чоловік на рік. Об’єм наукових досліджень у 1985-90 рр. виріс до 500 тис крб. Викладачами та науковими працівниками кафедри на чолі з проф. Байрачним Б.І., проф. Ореховою В.В., проф. Горбачовим А.К., проф. Сахненком М.Д., проф. Якименком Г.Я. обґрунтовані та розроблені новітні прогресивні технологічні процеси та електроліти в гальваностегії, виробництві сучасних джерел струму та оксиднонапівпровідникових конденсаторів, протикорозійного захисту металів. В цей період було видано 4 навчальних посібника, 3 монографії, опубліковано велику кількість статей, одержано багато патентів. Останні 15 років навчальна та наукова діяльність кафедри спрямована на підготовку фахівців-електрохіміків та виконання науково-дослідних робіт для розбудови промислового комплексу України. В теперішній час кафедра має в своєму складі 3 професорів, д.т.н., 6 доцентів, к. т. н., 3 наукових працівників, к.т.н. Плідно функціонує докторантура, аспірантура, спеціалізована рада по захисту кандидатських та докторських дисертацій. В 2001-2005 роках викладачами кафедри проф. Горбачовим А.К., Проф. Байрачним Б.І., проф. Якименком Г.Я., Артеменко В.М. видано 3 частини підручника “Технічна електрохімія” за редакцією проф. Байрачного Б.І., навчальний посібник М.Д. Сахненко, М.В. Ведь, Т.П. Ярошок “Основи теорії корозії та захисту металів”. За останні 20 – 30 років успішної діяльності кафедрою підготовлено майже 2000 спеціалістів, 5 докторів та 40 кандидатів технічних наук. Підготовка інженерних кадрів проводиться у відповідності з 4-м рівнем акредитації за 2 ступеневими навчальними планами. На старших курсах 30% дипломних робіт виконується по науковій тематиці кафедри.

Науковi напрями

Колектив кафедри веде роботи в наступних напрямках:

 1. Електрохімічна екологія
 2. Гідроелектрометалургія
 3. Гальванотехніка
 4. Анодна обробка металів
 5. Електрохімічний синтез
 6. Хімічні джерела струму
 7. Корозійний моніторинг і захист металів від корозії
 8. Електроліз розплавів
 9. Електроліз у біотехнологіях

Спеціальність, освітня програма

 • Технічна електрохімія
 • Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів і матеріалів на їх основі