Матеріалознавство

Матеріалознавство

Соболь Олег Валентинович

Кафедра має сучасну матеріальну базу. Лабораторії кафедри укомплектовані вітчизняною та зарубіжною апаратурою, насамперед, це сучасне лабораторне обладнання для вивчення структури, вимірювання фізико-механічних властивостей різних матеріалів, проведення термічної обробки та ін. Склад обладнання включає сучасні металографічні мікроскопи, у тому числі автоматизовані робочі місця для цифрової обробки зображень з новітніми програмними пакетами «Texomet», рентгенівські дифрактометри з багатоканальними лічильниками, просвічувальні електронні мікроскопи з високою роздільністю та ін. В рамках відкритого на кафедрі вперше на Східній Україні референтного Центру сучасних технологій в металографії і матеріалознавстві, на кафедрі встановлений комплекс оптичних мікроскопів на базі Primo Star та Stemi 2000-CS виробництва німецької компанії Carl Zeiss, а також обладнання компанії «Укрінтех». Для дослідження механічних властивостей матеріалів є автоматизоване устаткування для випробування матеріалів в режимі активного розтягування, вимірювання твердості, випробувань на ударну в’язкість та інш. Вакуумна лабораторія оснащена установками з масляними та безмасляними засобами для відкачування, обладнанням, що дозволяє отримувати різні матеріали та покриття в вакуумі іонно-плазмовим, вакуумно-дуговими, термічним та електронно-променевим засобами випаровування для одержання різного типу наноматеріалів та матеріалів з аморфно-кластерною структурою. Обладнання термічної лабораторії дозволяє проводити усі види термічної обробки: у вакуумі та захисних середовищах, здійснювати поверхневе зміцнення струмами високої частоти та хіміко-термічною обробкою та iн. Кафедра здійснює підготовку за спеціальністю «Матеріалознавство», в тому числi – за спецiалiзацiями: “Прикладне матеріалознавство та компьютерна інженерія матеріалів”, “Нові функціональні матеріали та нанотехнології”. Кафедра забезпечує викладання 40 дисциплiн, програма навчання за якими передбачає: оволодіння базовими знаннями сучасного рівня в питаннях керування структурою та властивостями матеріалів; здобуття практичного досвіду в галузях термічної, термомеханічної, хіміко-термічної та альтернативних методів обробки матеріалів, вивчення структур та властивостей матеріалів і функціональних покриттів; вивчення структур та властивостей чорних, кольорових та благородних металів і сплавів, включаючи знання методів експертизи структур та знання з матеріалознавства ювелірної та художньо-декоративної галузі; використання сучасних комп’ютерних технологій для аналізу структури, моделювання впливів, та автоматизації промислових процесів; вивчення сучасного стану матеріалознавства, яке є базовим для новітніх технологій; знання та практичні навички по створенню нових матеріалів на макро-, мікро- та нанорівнях та дослідженню їх фундаментальних властивостей; математичне моделювання з використанням сучасних комп’ютерних технологій та досконале володіння обчислювальною технікою та дисципліни загального характеру: поширене вивчення іноземних мов включаючи за напрямом вибраної спеціалізації; освоєння методів технічної творчості та патентування винаходів і захисту інтелектуальної власності; проходження практичного навчання як на сучасних підприємствах України, так і за кордоном.

  1. Структурна інженерія поверхні хіміко-термічною технологією, струмами високої частоти, лазерною обробкою та ін.;
  2. Інженерія нових функціональних матеріалів, що включає одно- та багатошарові наноматеріали, вакуумно-плазмові методи;
  3. Створення модифікованих шарів за рахунок мікродугового оксидування, іонно-плазмового згорання для підвищення властивостей деталей машин;
  4. Розробка нових сплавів і композитів на основі металів у вигляді покриттів та фольг, які отримані кристалізацією у вакуумі для електроніки та прецизійного приладобудування;
  5. Використання новітніх нанотехнологій для отримання багатоелементних наноструктур з підвищеними властивостями при високих (більше 1100 °С) температурах.
  • Матеріалознавство: Прикладне матеріалознавство та компьютерна інженерія матеріалів
  • Матеріалознавство: Нові функціональні матеріали та нанотехнології