Матеріалознавство

Соболь Олег Валентинович Завiдувач кафедри

Соболь Олег Валентинович

Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра має сучасну матеріальну базу. Лабораторії кафедри укомплектовані вітчизняною та зарубіжною апаратурою, насамперед, це сучасне лабораторне обладнання для вивчення структури, вимірювання фізико-механічних властивостей різних матеріалів, проведення термічної обробки та ін. Склад обладнання включає сучасні металографічні мікроскопи, у тому числі автоматизовані робочі місця для цифрової обробки зображень з новітніми програмними пакетами «Texomet», рентгенівські дифрактометри з багатоканальними лічильниками, просвічувальні електронні мікроскопи з високою роздільністю та ін. В рамках відкритого на кафедрі вперше на Східній Україні референтного Центру сучасних технологій в металографії і матеріалознавстві, на кафедрі встановлений комплекс оптичних мікроскопів на базі Primo Star та Stemi 2000-CS виробництва німецької компанії Carl Zeiss, а також обладнання компанії «Укрінтех». Для дослідження механічних властивостей матеріалів є автоматизоване устаткування для випробування матеріалів в режимі активного розтягування, вимірювання твердості, випробувань на ударну в’язкість та інш. Вакуумна лабораторія оснащена установками з масляними та безмасляними засобами для відкачування, обладнанням, що дозволяє отримувати різні матеріали та покриття в вакуумі іонно-плазмовим, вакуумно-дуговими, термічним та електронно-променевим засобами випаровування для одержання різного типу наноматеріалів та матеріалів з аморфно-кластерною структурою. Обладнання термічної лабораторії дозволяє проводити усі види термічної обробки: у вакуумі та захисних середовищах, здійснювати поверхневе зміцнення струмами високої частоти та хіміко-термічною обробкою та iн. Кафедра здійснює підготовку за спеціальністю «Матеріалознавство», в тому числi – за спецiалiзацiями: “Прикладне матеріалознавство та компьютерна інженерія матеріалів”, “Нові функціональні матеріали та нанотехнології”. Кафедра забезпечує викладання 40 дисциплiн, програма навчання за якими передбачає: оволодіння базовими знаннями сучасного рівня в питаннях керування структурою та властивостями матеріалів; здобуття практичного досвіду в галузях термічної, термомеханічної, хіміко-термічної та альтернативних методів обробки матеріалів, вивчення структур та властивостей матеріалів і функціональних покриттів; вивчення структур та властивостей чорних, кольорових та благородних металів і сплавів, включаючи знання методів експертизи структур та знання з матеріалознавства ювелірної та художньо-декоративної галузі; використання сучасних комп’ютерних технологій для аналізу структури, моделювання впливів, та автоматизації промислових процесів; вивчення сучасного стану матеріалознавства, яке є базовим для новітніх технологій; знання та практичні навички по створенню нових матеріалів на макро-, мікро- та нанорівнях та дослідженню їх фундаментальних властивостей; математичне моделювання з використанням сучасних комп’ютерних технологій та досконале володіння обчислювальною технікою та дисципліни загального характеру: поширене вивчення іноземних мов включаючи за напрямом вибраної спеціалізації; освоєння методів технічної творчості та патентування винаходів і захисту інтелектуальної власності; проходження практичного навчання як на сучасних підприємствах України, так і за кордоном.

Науковi напрямки

  1. Структурна інженерія поверхні хіміко-термічною технологією, струмами високої частоти, лазерною обробкою та ін.;
  2. Інженерія нових функціональних матеріалів, що включає одно- та багатошарові наноматеріали, вакуумно-плазмові методи;
  3. Створення модифікованих шарів за рахунок мікродугового оксидування, іонно-плазмового згорання для підвищення властивостей деталей машин;
  4. Розробка нових сплавів і композитів на основі металів у вигляді покриттів та фольг, які отримані кристалізацією у вакуумі для електроніки та прецизійного приладобудування;
  5. Використання новітніх нанотехнологій для отримання багатоелементних наноструктур з підвищеними властивостями при високих (більше 1100 °С) температурах.

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

  • Матеріалознавство: Прикладне матеріалознавство та компьютерна інженерія матеріалів
  • Матеріалознавство: Нові функціональні матеріали та нанотехнології