Облік i фінанси

Манойленко Олександр Володимирович Завiдувач кафедри

Манойленко Олександр Володимирович


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра міжнародного бізнесу та фінансів готує бакалаврів та магістрів за освітніми програмами:

  • 073 “Міжнародний бізнес” (UKR, EN)
  • 073 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” (UKR)
  • 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” (UKR,EN)
  • 072  “Міжнародні фінанси” (UKR, EN)
    (денне та заочне відділення).

Зі студентами працюють висококваліфіковані, з досвідом практичної роботи викладачі. Навчальний процес проводиться за відповідними до міжнародних стандартів программами. Існують групи з навчанням англійською та групи з навчанням українською мовами. Іноземним студентам надається можливість навчання російською мовою. Діють договори з подвійних дипломів та міжнародної студентської мобільності ERASMUS+ з європейськими університетами-партнерами.

Студенти кафедри беруть активну участь у міжвузівських олімпіадах, міжнародних конференціях, розробляють проекти у межах учбово-методичного об’єднання спеціальностей.

Навчальний процес орієнтований на взаємодію з міжнародними компаніями, потенційними працедавцями. Завдяки існуючим інтеграційним зв’язкам, студенти забезпечуються базами практики на провідних підприємствах, у банківських установах, страхових компаніях з можливістю подальшого працевлаштування.

Кафедра розташована в навчальному корпусі № 5, на 2-му поверсі, аудиторії 205, 207.

Науковi напрями

За заявками Харківської обласної адміністрації викладачами кафедри виконані окремі розділи комплексної програми соціально-економічного розвитку регіону «Харківська область-2020», регіональної програми підтримки малого підприємництва. Наукові дослідження, що проводяться на кафедрі, зорієнтовані на використання інтелектуального та науково-технічного потенціалу, стабілізацію, структурну перебудову й розвиток вітчизняних підприємств.

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є:

  1. Управління зовнішньоекономічною діяльністю високотехнологічних підприємств на світових ринках наукомісткої продукції;
  2. Проактивне управління фінансовими результатами підприємств машинобудування;
  3. Забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності в сучасних умовах господарювання.

Спеціальність, освітня програма

Кафедра здійснює підготовку за такими освітніми програмами бакалаврського та магістерського рівнів:

За спеціальностями 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” та 073 “Менеджмент” кафедра також готує докторів філософії.