Облік i фінанси

Манойленко Олександр Володимирович Завiдувач кафедри

Манойленко Олександр Володимирович


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра обліку і фінансів готує бакалаврів, магістрів та докторів філософії за наступними спеціальностями українською та англійською мовами:

 • Спеціальність 071 Облік і оподаткування 
 • Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Зі студентами працюють висококваліфіковані, з досвідом практичної роботи викладачі. Навчальний процес проводиться за відповідними до міжнародних стандартів програмами. Існують групи з навчанням англійською та групи з навчанням українською мовами. Діють договори з міжнародної мобільності студентів та професорсько-викладацького складу ERASMUS+ з європейськими університетами-партнерами.

Студенти кафедри беруть активну участь у міжвузівських олімпіадах, міжнародних конференціях, розробляють проекти у межах стартап центру НТУ «ХПІ» «SPARK».

Навчальний процес орієнтований на взаємодію з міжнародними компаніями та потенційними працедавцями (стейкхолдерами). Завдяки існуючим інтеграційним зв’язкам, студенти забезпечуються базами практики на провідних підприємствах, у банківських установах, страхових та інвестиційних компаніях з можливістю подальшого працевлаштування.

Кафедра розташована в навчальному корпусі № 5, на 2-му поверсі, аудиторії 207.

Науковi напрями

За заявками Харківської обласної адміністрації викладачами кафедри виконуються інноваційні дослідження в фінансово-обліковій сфері. Кафедра обліку і фінансів має практичну спрямованість та співпрацює з суб‘єктами господарювання фінансової сфери, консалтинговими та аудиторськими компаніями, підприємствами – реального сектору економіки Харківського регіону. Наукові дослідження, що проводяться на кафедрі, зорієнтовані на використання інтелектуального та науково-технічного потенціалу, стабілізацію, структурну перебудову й розвиток вітчизняних підприємств.

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є:

 1. Удосконалення організаційно-методичного забезпечення обліку, аналізу та аудиту ефективності використання ресурсів підприємств;
 2. Дослідження стратегічного управління виробничим потенціалом на засадах фінансового контролінгу;
 3. Економіко-статистичне дослідження управлінських процесів обліково-аналітичного забезпечення та оподаткування діяльності підприємства;
 4. Формування теоретико-методичних основ оптимізації податкового навантаження на підприємство в контексті забезпечення ефективності його діяльності.

Спеціальність, освітня програма

Кафедра здійснює підготовку за такими освітніми програмами бакалаврського та магістерського рівнів:

 • Спеціальність 071 Облік і оподаткування

 Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітні програми:

 • Облік, аудит і оподаткування
 • Діджитал облік і бізнес-консалтінг

 Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітні програми:

 • Облік, аудит і оподаткування 
 • Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітні програми:

 • Фінанси і банківська справа
 • Фондовий ринок і цифрові фінансові технології

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 • Фінанси і банківська справа

 Третій (освітньо-науковий) рівень

 • Фінанси, банківська справа та страхування