Матеріалознавство

Субботіна Валерія Валеріївна Завiдувач кафедри

Субботіна Валерія Валеріївна


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра має сучасну матеріальну базу. В рамках відкритого вперше в Східній Україні референтного Центру сучасних технологій в металографії та матеріалознавстві, на кафедрі встановлений комплекс оптичних мікроскопів виробництва німецької компанії Carl Zeiss. Для цифрової обробки зображень створені автоматизовані робочі місця з унікальним спеціалізованим програмним забезпеченням. Для наноструктурних досліджень використовуються електронні мікроскопи, що просвічують з високою роздільною здатністю, спеціалізовані рентгенівські дифрактометри та ін.

Дослідження фізико-механічних властивостей матеріалів здійснюється на автоматизованому обладнанні для випробування матеріалів в режимі активного розтягування і релаксації, вимірювання твердості, випробувань на ударну в’язкість та ін. Вакуумна лабораторія оснащена установками з масляними і безмасляними засобами для відкачування. Це дозволяє отримувати різні матеріали і покриття у вакуумі іонно-плазмовим, вакуумно-дуговими, термічним і електронно-променевим засобами випаровування, включаючи наноматеріали та матеріали з аморфно-кластерною структурою.

Устаткування спеціалізованої лабораторії дозволяє проводити всі види термічної та хіміко-термічної обробки: у вакуумі і захисних середовищах, поверхневе зміцнення струмами високої частоти, борування, цементація, нітроцементація та ін.

Кафедра здійснює підготовку за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» і двома спеціалізаціями: «Прикладне матеріалознавство і комп’ютерна інженерія матеріалів», «Нові функціональні матеріали і нанотехнології». Викладаються понад 40 дисциплін, які передбачають оволодіння базовими знаннями сучасного рівня в питаннях управління структурою і властивостями таких матеріалів як чорні, кольорові і благородні метали і сплави, функціональні покриття. Даються знання щодо методів експертизи структур, а також матеріалознавства ювелірної та художньо-декоративного галузі. Забезпечується отримання практичного досвіду в галузі термічної, термомеханічної, хіміко-термічної, іонно-плазмової, мікро-дугової та інших сучасних методів обробки матеріалів.

При навчанні використовуються новітні комп’ютерні технології для аналізу структури, математичного моделювання впливів і автоматизації процесів по створенню нових матеріалів на макро-, мікро- і нанорівні. Передбачено поширене вивчення іноземних мов, включаючи у напрямку обраної спеціалізації; освоєння методів технічної творчості та патентування винаходів і захисту інтелектуальної власності; проходження практичного навчання як на сучасних підприємствах України, так і за кордоном.

Науковi напрями

  1. Структурна інженерія наноматеріалів (кер. проф. Соболь Олег Валентинович);
  2. Використання методу вакуумної конденсації для створення нових композиційних матеріалів з низькою розчинністю компонентів або з повною взаємною нерозчинністю (псевдосплави) (кер. проф. Зубков Анатолій Іванович);
  3. Зміцнення робочої поверхні вентильних матеріалів і сплавів на їх основі методом мікродугового оксидування (МДО) (кер. проф. Білозеров Валерій Володимирович);
  4. Удосконалювання технології зміцнення поверхні струмами високої частоти (кер. проф. Погрібний Миколай Андрійович, Князєв Сергій Анатолійович);
  5. Інноваційні технології зміцнення поверхневих шарів деталей машин та інструментів хіміко-термічною обробкою (ХТО: борування, азотування, цементація, нітроцементація та інш.) (кер. доц. Бармін Олександр Євгенович);
  6. Одержання і дослідження матеріалів із надмікрокристалічною (НМК) структурою і композитів на їх основі за допомогою методів релаксації напружень і програмного зміцнення (кер. доц. Терлецький Олександр Семенович);
  7. Комп’ютерне матеріалознавство (кер. доц. Колупаєв Ігор Миколайович).

Спеціальність, освітня програма

  • Матеріалознавство: Прикладне матеріалознавство та комп’ютерна інженерія матеріалів
  • Матеріалознавство: Нові функціональні матеріали та нанотехнології