Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім.акад. І.А.Зязюна

Романовський Олександр Георгійович Завiдувач кафедри

Романовський Олександр Георгійович

Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами була створена з метою удосконалення навчально-виховного процесу і розвитку в університеті психолого-педагогічного напрямку навчальної та науково-дослідної роботи на підставі рішення Вченої ради Харківського державного політехнічного університету ( сьогодні – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут») від 04 2000г лютого., протокол №1 та за узгодженням з Міністерством освіти і науки України (наказ від 15 лютого 2000 р., №46-І). Вона стала першою і єдиною в Україні кафедрою з такою чіткою цільовою спрямованістю. Кафедру очолює лауреат Державної премії України, академік Академії політичних наук, доктор педагогічних наук професор А.Г.Романовський, відомий в Україні фахівець з проблем педагогіки вищої школи, філософії та психології управління соціальними системами. З 2001 року на кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти (педагогічні науки). З 2009 року – по спеціальності 19.00.03 – психологія праці; інженерна психологія (психологічні науки). На нашій кафедрі за весь час її існування захистилося 26 осіб. 4 докторські дисертації: 3 – з педагогіки і 1 – з державного управління. 22 — кандидатських, з них 18 — з педагогіки (17 — за спец. 13.00.04; 1 — за спец. 13.00.07 — теорія і методика виховання); 3 — з психології (1 — за спец. 19.00.03 – психологія праці, інженерна психологія; 2 — за спец. 19.00.07 — педагогічна і вікова психологія); 1 – з технічних наук (05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології). На кафедрі працюють 7 професорів, 4 доктори наук, 19 кандидатів наук, 12 доцентів. Кафедра регулярно проводить міжнародні наукові конференції з актуальних проблем філософії освіти та педагогіки вищої школи. Кафедра є чинним партнером Університету соціальної психології та гуманітарних наук (SWPS), що дозволяє студентам навчатися в Польщі за програмою подвійного диплому.

Науковi напрямки

Основними науковими напрямками кафедри є: • Дослідження проблем формування гуманітарно-технічної еліти; • Гуманізація і гуманітарізація вищої технічної освіти; • Психолого-педагогічні проблеми управлінської підготовки і формування лідерських якостей випускників вищих технічних навчальних закладів. Відповідно до цих наукових напрямків кафедра здійснює фундаментальні і прикладні дослідження. Науковий напрямок, що розробляється: Синергетика соціальних процесів. Проблеми, що розробляються: 1. Соціально-синергетична природа еволюції освітнього процесу. 2. Інтеграція гуманітарно-технічної освіти. 3. Проблеми формування національної управлінської гуманітарно-технічної еліти України. 4. Проблеми логіки людської діяльності.

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

  • Адміністративний менеджмент
  • Педагогіка вищої школи
  • Психологія