Парогенераторобудування

Єфімов Олександр В’ячеславович Завiдувач кафедри

Єфімов Олександр В’ячеславович


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра Парогенераторобудування– одна з найстаріших в НТУ “ХПІ” з багатим досвідом в підготовці фахівців. Як самостійна структура кафедра сформувалась ще у 1938 році.

У теперішній час на кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі, з них два д-ра техн. наук, чотири канд. техн. наук, два професори один доктор філософії (PhD) і три доценти.

У складі кафедри – навчальні аудиторії, навчальна лабораторія, обчислювальний центр.

Наша кафедра готує фахівців в галузі застосування сучасних комп’ютерних технологій для ефективного автоматизованого управління процесами техногенно-безпечної експлуатації, проєктування, конструювання та монтажу енергетичного устаткування теплових і атомних електростанцій, теплових мереж, опалювальних котелень, вітроенергоустановок, транспортних наземних і судових енергетичних установок, об’єктів ядерної енергетики та інших енергетичних об’єктів прогресивного напрямку.

Кафедра веде плідну співпрацю при навчанні студентів і в науково-дослідній роботі з провідними підприємствами енергетичної галузі м. Харкова та країни, зокрема, це НАЕК «Енергоатом», ХЦКБ «Енергопрогрес», ХКП «Котлоенергопроєкт», НПО «Вертикаль», ВАТ «Укренергочормет», та інші. Там студенти проходять всі види практики, виконують дипломні проекти по їхній тематиці, успішно працевлаштовуються.

 

Науковi напрями

На кафедрі діє і успішно розвивається наукова школа, вагомим внеском якої є нові положення перспективного наукового напрямку -оптимізація управління технологічними процесами теплових та ядерних енергоустановок за допомогою імітаційного моделювання, що дозволяє підвищити ефективність і безпеку функціонування енергогенеруючих комплексів в Україні.

Основними напрямками наукових досліджень є:

  • «Створення і вдосконалення теоретичних основ, підходів, методів і моделей для синтезу систем підтримки прийняття рішень в умовах невизначенності інформації на єтапах дослідження, проєктування та експлуатації енергоустановок АЕС і ТЕС»
  • «Екологічно чиста енергетика та ресурсозберігаючі технології на теплових і атомних електростанціях»
  • «Розробка оптимальних технологічних схем і конструкцій обладнання для забезпечення екологічно чистого виробництва електроенергії та теплоти тепловими та атомними електростанціями, котлами-утилізаторами, водогрійними котлами»
  • «Розробка математичних методів і моделей для створення автоматизованих програмних комплексів оптимізації параметрів стану та діагностики складних теплоенергетичних систем»
  • «Удосконалення, схем, конструкцій, технологічних процесів мультипаливних котельних агрегатів»

Спеціальність, освітня програма

  • Спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування»

  • Освітня програма «Енергетика»

  • Спеціалізації: Теплові та ядерні енергоустановки і комп’ютерні технології техногенної енергобезпеки
    Освітній рівень: бакалавр, магістр