Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім.акад. І.А.Зязюна

Підбуцька Ніна Вікторівна Завiдувач кафедри

Підбуцька Ніна Вікторівна


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна була створена  у 2000 році з метою удосконалення навчально-виховного процесу та розвитку в університеті психолого-педагогічного спрямування навчальної та науково-дослідної роботи лауреатом Державної премії України, член-кореспондентом Національної академії педагогічних наук України, доктором педагогічних наук, професором О.Г. Романовским, відомим фахівцем в Україні з проблем лідерства, педагогіки вищої школи, філософії та психології управління соціальними системами. Кафедра є першою та єдиною в Україні серед технічних ЗВО України, яка цілеспрямовано займається проблемами лідерства та управлінської підготовки на різних рівнях освіти. Наразі кафедру очолює докторка психологічних наук, професорка Підбуцька Ніна Вікторівна.

З 2000 року під керівництвом чл.-коресп. НАПН України, д.пед.н., проф. О.Г. Романовського функціонує наукова школа лідерства «Формування особистості лідера в науці, освіті, бізнесі».

Міжнародні зв’язки. Кафедра встановила тісні й плідні наукові зв’язки з університетами Великобританії, Румунії, Польщі, Болгарії, Латвійської республіки. Співробітництво відбувається в рамках співпраці із British Council; польським університетом SWPS; Балтійською Міжнародною Академію (Латвія);  University of Petrosani (Румунія), а також в рамках міжнародного Проєкту ELITE TEMPUS.

Освітній процес. Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами:

«Психологія» першого та другого рівня вищої освіти (бакалавр та магістр);

«Соціальна робота» першого та «Соціальне забезпечення» другого рівня вищої освіти (бакалавр та магістр);

«Педагогіка вищої школи другого рівня вищої освіти (магістр).

З 2001 року на кафедрі педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна відкрито аспірантуру зі спеціальності 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти (педагогічні науки), яку у зв’язку з реформуванням освітньо-наукової галузі у 2016 році було трансформовано у освітню-наукову програму підготовки докторів філософії «Освітні, педагогічні науки» (спеціальність 011).

Професійна підготовка здійснюється як для студентів України, так й для іноземних студентів. На програмах створені всі умови для міжкультурного обміну через навчання студентів з різних країн (Туреччина, Марокко, Туніс, Нігерія,Кот-д’Івуар, Еквадор). Усі дисципліни викладаються докторами наук, та кандидатами що мають рівень англійської не нижче B2 (Upper Intermediate).

Навчання студентів. Студенти кафедри приймають активну участь у освітньому та науковому процесах. Студенти мають можливість впливати на зміст та викладання освітніх програм: регулярно проводяться опитування щодо якості викладання та змісту навчання; на основі побажань студентів вносяться зміни, що дозволяє зробити дисципліни більш сучасними. Студенти активно проводять: психологічні тренінги; онлайн-консультації в рамках діяльності соціально-психологічної служби; онлайн-стріми з популяризації практик здорового психологічного життя. Під керівництвом провідних науковців кафедри функціонують 8 студентських наукових гуртків, де студенти можуть реалізовувати найсміливіші наукові ідеї та займати призові місця в наукових конкурсах та конференціях; «Наукова школа академіка І.А. Зязюна у його соратниках та учнях», «Лідери ХХI століття. Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних технологій», «Психолого-педагогічні аспекти формування управлінського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика» та ін.

Співробітниками кафедри було розроблено на запатентовано чат-бот Elomia. Крім того на кафедрі розроблені та впроваджені у освітній процес унікальні, єдині в Україні навчальні дисципліни (Теорія та практика формування лідера, Психологія досягнення успіху, Візуальна психодіагностика та ін.)

Працевлаштування. Випускники кафедри мають широкі можливості працевлаштування: власний кабінет, приватна практика; консультування та психотерапія в кризових центрах; розвиток управлінських технологій в організації; освітня сфера; служба по персоналу або HR-підрозділ; психологічна реабілітація військових та цивільного населення; реклама, PR та політика; консалтингові агентства; заклади соціального захисту (соціальні служби, служби у справах дітей, територіальні центри надання соцпослуг, центри зайнятості, центри соціально психологічної реабілітації дітей); структури Міністерства внутрішніх справ України, заклади пенітенціарної системи; громадські та міжнародні організації соціальної спрямованості.

Наші контакти:

Кафедра розташована в корпусе У2, 2 поверх, НТУ «ХПІ»

Телефон:
+38 (063) 400-05-45

+380 95 315 91 08 (Телеграм, вайбер)

Facebook: https://www.facebook.com/ppuss

Instagram: https://www.instagram.com/ppuss_ntu_khpi/

Науковi напрями

Основними науковими напрямами кафедри є:

 • розвиток лідерських якостей особистості;
 • педагогічне лідерство;
 • психолого-педагогічні проблеми організації управлінської підготовки у ЗВО;
 • формування резильєнтності особистості;
 • розвиток конфліктологічної культури особистості та ін.

Спеціальність, освітня програма

 • Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність 053 «Психологія» першого та другого рівня вищої освіти (бакалавр та магістр) (денна, заочна форма навчання; укр. та англ. мовою)
 • Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки» другого магістерського рівня вищої освіти (денна, заочна форма навчання; укр. та англ. мовою)
 • Галузь знань 23 «Соціальна робота», спеціальність 231«Соціальна робота» першого бакалаврського рівня вищої освіти (денна, заочна форма навчання).
 • Галузь знань 23 «Соціальна робота», спеціальність 231«Соціальне забезпечення» другого магістерського рівня вищої освіти (денна, заочна форма навчання)
 • Аспірантура 011 «Освітні, педагогічні науки»
 • Аспірантура 053 Психологія