Прикладна математика

Курпа Лідія Василівна Завiдувач кафедри

Курпа Лідія Василівна

Сайт кафедри

Про кафедру

На кафедрі працюють 3 професора, 11 доцентів, 3 старших викладача, 2 асистента. Кафедра обслуговує факультети:І, ФТ, ЕМ,ІТ, інститут танкових військ при НТУ “ХПІ”. Співробітники кафедри читають курси по вищій математиці, а також спец. курси: лінійна алгебра, теорія функцій комплексного змінного, варіаційне числення, функціональний аналіз, рівняння математичної фізики, теорія ймовірностей та мат. статистика та ін.

Науковi напрямки

1.Розвиток теорії R-функцій та її застосування до розвитку лінійних та нелінійних задач теорії пластин та пологих оболонок складної форми в плані.

2.Нелінійні коливання пружніх та імпульсних систем, проблеми віброгасіння, дослідження хаосу та аеропружність.

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

  • немає