Програмна інженерія та інформаційні технології управління ім. проф. Дабагяна А.В.

Годлевський Михайло Дмитрович Завiдувач кафедри

Годлевський Михайло Дмитрович

Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра АСУ веде підготовку бакалаврів, фахівців і магістрів з напрямків “Комп’ютерні науки” та “Програмна інженерія”. На кафедрі функціонує чотири комп’ютерних класи і бібліотека сучасних іноземних підручників по комп’ютерних науках. Понад 100 сучасні комп’ютери об’єднані в локальну комп’ютерну мережу з виходом в ІNTERNET. За роки, що пройшли з часу першого випуску в 1968 році, велика кількість випускників кафедри захистили кандидатські дисертації, з них тільки на нашій кафедрі більш ніж 70 чоловік. Випускники кафедри працюють на підприємствах, в організаціях і фірмах Харкова, Києва й інших міст України, а також Чикаго, Нью-Йорка, Відня, Сіднея, Москви, Санкт-Петербурга і т.д., навчаються в магістратурах і аспірантурах університетів США, Франції, Австрії, Німеччини, Швейцарії, Англії й інших країн.

Науковi напрямки

 • Розробка моделей та алгоритмів підтримки прийняття рішень в задачах управління розвитком ієрархічних розподілених систем; питання координації рішень, що приймаються; імітаційне моделювання; системна оптимізація.
 • Математичне моделювання, задачі оптимального розміщення, геоінформаційні системи.
 • Управління функціонуванням та розвитком великих техніко-економічних систем.
 • Моделі та методи структурної оптимізації системних технічних та технологічних об’єктів.
 • Системи підтримки прийняття рішень, обробка статичної інформації, стохастичне програмування, нейросетьові технології.
 • Оптимізація складних економічних систем. Автоматизовані системи наукових досліджень, об’єктно-орієнтироване проектування.
 • Системна оптимізація, сучасні інформаційні технології.
 • Управління складними об’єктами: обробка інформації, оптимізація, контроль та діагностика, технологія розробки та моделювання.
 • Системний аналіз та автоматизація управління сталим розвитком територій.
 • Управління розвитком ієрархічних розподілених систем. Економіко-математичне моделювання.
 • Штучний інтелект, управління підприємством, моделювання процесів, інтернет-технології.
 • Інформаційні системи для комплексної автоматизації, автоматизація діяльності підприємств, використання математичних методів для аналізу діяльності підприємств.
 • Управління розвитком підприємства. Економіко-математичне моделювання, менеджмент.
 • Моделі та інформаційні технології реінжинірінгу успадкованих інформаційних систем.
 • Аналіз та синтез систем автоматичного управління технологічними процесами.
 • Проблеми координації та управління розвитком ієрархічних розподілених соціально-економічних систем, особливості державних механізмів регулювання.
 • Дискретна оптимізація, задачі розвитку виробництва, задачі розміщення, розвиток комп’ютерних мереж, імітаційне моделювання, структурна оптимізація. Автоматизація технологічних процесів.

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

 • Інженерія програмного забезпечення
 • Інформаційні управляючі системи і технології
 • Програмне забезпечення систем