Програмна інженерія та інформаційні технології управління

Годлевський Михайло Дмитрович Завiдувач кафедри

Годлевський Михайло Дмитрович

Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра програмної інженерії та інформаційних технологій управління НТУ «ХПІ», заснована в 1964 р., є провідним освітнім центром в сфері підготовки ІТ-фахівців. Багато випускників стали відомими вченими, викладачами ЗВО, керівниками великих підприємств і організацій, досягли значних успіхів в бізнесі, працюють в провідних компаніях української та світової ІТ-індустрії.

Запорукою успіху кафедри в науці і освіті є:

– фундаментальна підготовка в найбільш перспективній галузі (комфортні умови роботи, висока зарплата, постійне зростання ринку праці) – інформаційні технології;

– 100% -ве працевлаштування випускників відповідно до спеціальності;

– на спеціальності «інженерія програмного забезпечення» функціонує група з навчанням англійською мовою, що відкриває перед її випускниками додаткові перспективи працевлаштування в міжнародні компанії з більш високою оплатою праці;

– оснащеність сучасною комп’ютерною технікою;

– партнерство з провідними університетами Німеччини, Австрії, Польщі, що гарантує обмін студентами в рамках освітніх програм, а також проходження зарубіжних практик і стажувань;

– участь кафедри в міжнародних освітніх проектах і грантах (Erasmus, DAAD) спільно з провідними європейськими університетами Німеччини, Франції, Італії, Прибалтики, Швеції, Норвегії;

– працевлаштування випускників не тільки в провідні ІТ-компанії Харкова і України (EPAM, Telesens, NIX Solutions, Sigma), але і в ІТ-концерни міжнародного рівня (Google, Siemens, Facebook, Yandex);

– реалізація інноваційних форм освіти: проектне навчання (виконання практичних робіт в інноваційному кампусі UNIT.City) і дуальна система освіти (синтез теоретичної підготовки та оплачуваної практичної роботи) дозволяють скоротити період адаптації випускника на ринку праці і набути досвіду роботи, необхідного для подальшого професійного зростання .

Науковi напрямки

  • Розробка моделей і алгоритмів підтримки прийняття рішень в задачах управління розвитком ієрархічних розподілених систем; питання координації прийнятих рішень; імітаційне моделювання; системна оптимізація.
  • Штучний інтелект, управління підприємством, моделювання процесів, інтернет-технології.
  • Інформаційні системи для комплексної автоматизації, автоматизація діяльності підприємств, використання математичних методів для аналізу діяльності підприємств. Управління розвитком підприємства.
  • Розробка інформаційно-аналітичного забезпечення управління ефективністю і якістю в складних системах.
  • Математичне моделювання складних систем.

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

Бакалавріат

  • 121 «Інженерія програмного забезпечення»
  • 122 «Комп’ютерні науки» («Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи»)
  • 126 «Інформаційні системи та технології» («Програмне забезпечення інформаційних систем»)