Програмна інженерія та інформаційні технології управління ім. проф. Дабагяна А.В.

Годлевський Михайло Дмитрович Завiдувач кафедри

Годлевський Михайло Дмитрович

Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра програмної інженерії та інформаційних технологій управління НТУ «ХПІ», заснована в 1964 р., є провідним освітнім центром в сфері підготовки ІТ-фахівців. Багато випускників стали відомими вченими, викладачами ЗВО, керівниками великих підприємств і організацій, досягли значних успіхів в бізнесі, працюють в провідних компаніях української та світової ІТ-індустрії.

Запорукою успіху кафедри в науці і освіті є:

– фундаментальна підготовка в найбільш перспективній галузі (комфортні умови роботи, висока зарплата, постійне зростання ринку праці) – інформаційні технології;

– 100% -ве працевлаштування випускників відповідно до спеціальності;

– на спеціальності «інженерія програмного забезпечення» функціонує група з навчанням англійською мовою, що відкриває перед її випускниками додаткові перспективи працевлаштування в міжнародні компанії з більш високою оплатою праці;

– оснащеність сучасною комп’ютерною технікою;

– партнерство з провідними університетами Німеччини, Австрії, Польщі, що гарантує обмін студентами в рамках освітніх програм, а також проходження зарубіжних практик і стажувань;

– участь кафедри в міжнародних освітніх проектах і грантах (Erasmus, DAAD) спільно з провідними європейськими університетами Німеччини, Франції, Італії, Прибалтики, Швеції, Норвегії;

– працевлаштування випускників не тільки в провідні ІТ-компанії Харкова і України (EPAM, Telesens, NIX Solutions, Sigma), але і в ІТ-концерни міжнародного рівня (Google, Siemens, Facebook, Yandex);

– реалізація інноваційних форм освіти: проектне навчання (виконання практичних робіт в інноваційному кампусі UNIT.City) і дуальна система освіти (синтез теоретичної підготовки та оплачуваної практичної роботи) дозволяють скоротити період адаптації випускника на ринку праці і набути досвіду роботи, необхідного для подальшого професійного зростання .

Науковi напрямки

  • Розробка моделей і алгоритмів підтримки прийняття рішень в задачах управління розвитком ієрархічних розподілених систем; питання координації прийнятих рішень; імітаційне моделювання; системна оптимізація.
  • Штучний інтелект, управління підприємством, моделювання процесів, інтернет-технології.
  • Інформаційні системи для комплексної автоматизації, автоматизація діяльності підприємств, використання математичних методів для аналізу діяльності підприємств. Управління розвитком підприємства.
  • Розробка інформаційно-аналітичного забезпечення управління ефективністю і якістю в складних системах.
  • Математичне моделювання складних систем.

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

Бакалавріат

  • 121 «Інженерія програмного забезпечення»
  • 122 «Комп’ютерні науки» («Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи»)
  • 126 «Інформаційні системи та технології» («Програмне забезпечення інформаційних систем»)