Програмна інженерія та інтелектуальні технології управління ім. А.В. Дабагяна

Гамаюн Ігор Петрович Завiдувач кафедри

Гамаюн Ігор Петрович


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління НТУ «ХПІ», заснована в 1964 р., є провідним освітнім центром в сфері підготовки ІТ-фахівців. Багато випускників стали відомими вченими, викладачами ЗВО, керівниками великих підприємств і організацій, досягли значних успіхів в бізнесі, працюють в провідних компаніях української та світової ІТ-індустрії.

Запорукою успіху кафедри в науці і освіті є:

– фундаментальна підготовка в найбільш перспективній галузі (комфортні умови роботи, висока зарплата, постійне зростання ринку праці) – інформаційні технології;

– 100% -ве працевлаштування випускників відповідно до спеціальності;

– на спеціальностях кафедри функціонують групи з навчанням англійською мовою, що відкриває перед їх випускниками додаткові перспективи працевлаштування в міжнародні компанії з більш високою оплатою праці;

– оснащеність сучасною комп’ютерною технікою;

– партнерство з провідними університетами Німеччини, Австрії, Польщі, Словаччини, що гарантує обмін студентами в рамках освітніх програм, а також проходження зарубіжних практик і стажувань;

– участь кафедри в міжнародних освітніх проектах і грантах (Erasmus, DAAD) спільно з провідними європейськими університетами Німеччини, Франції, Італії, Прибалтики, Швеції, Норвегії, Словаччини;

– працевлаштування випускників не тільки в провідні ІТ-компанії Харкова і України (EPAM, Telesens, NIX Solutions, Sigma), але і в ІТ-концерни міжнародного рівня (Google, Siemens, Facebook, Yandex);

– реалізація інноваційних форм освіти: проектне навчання (виконання практичних робіт в інноваційному кампусі UNIT.City) і дуальна система освіти (синтез теоретичної підготовки та оплачуваної практичної роботи) дозволяють скоротити період адаптації випускника на ринку праці і набути досвіду роботи, необхідного для подальшого професійного зростання.

 

Науковi напрями

  • Розробка моделей і алгоритмів підтримки прийняття рішень в задачах управління розвитком ієрархічних розподілених систем; питання координації прийнятих рішень; імітаційне моделювання; системна оптимізація.

  • Штучний інтелект, управління підприємством, моделювання процесів, інтернет-технології.

  • Інформаційні системи для комплексної автоматизації, автоматизація діяльності підприємств, використання математичних методів для аналізу діяльності підприємств. Управління розвитком підприємства.

  • Розробка інформаційно-аналітичного забезпечення управління ефективністю і якістю в складних системах.

  • Математичне моделювання складних систем та бізнес-процесів.

Спеціальність, освітня програма

Бакалаврат та магістратура:

  • 121 «Інженерія програмного забезпечення».
  • 122 «Комп’ютерні науки» («Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи»).