Програмна інженерія та інформаційні технології управління ім. проф. Дабагяна А.В.

Програмна інженерія та інформаційні технології управління ім. проф. Дабагяна А.В.

Завiдувач кафедри

Годлевський Михайло Дмитрович

Про кафедру

Кафедра АСУ веде підготовку бакалаврів, фахівців і магістрів з напрямків «Комп’ютерні науки» та «Програмна інженерія». На кафедрі функціонує чотири комп’ютерних класи і бібліотека сучасних іноземних підручників по комп’ютерних науках. Понад 100 сучасні комп’ютери об’єднані в локальну комп’ютерну мережу з виходом в ІNTERNET. За роки, що пройшли з часу першого випуску в 1968 році, велика кількість випускників кафедри захистили кандидатські дисертації, з них тільки на нашій кафедрі більш ніж 70 чоловік. Випускники кафедри працюють на підприємствах, в організаціях і фірмах Харкова, Києва й інших міст України, а також Чикаго, Нью-Йорка, Відня, Сіднея, Москви, Санкт-Петербурга і т.д., навчаються в магістратурах і аспірантурах університетів США, Франції, Австрії, Німеччини, Швейцарії, Англії й інших країн.

Науковi напрямки
 • Розробка моделей та алгоритмів підтримки прийняття рішень в задачах управління розвитком ієрархічних розподілених систем; питання координації рішень, що приймаються; імітаційне моделювання; системна оптимізація.
 • Математичне моделювання, задачі оптимального розміщення, геоінформаційні системи.
 • Управління функціонуванням та розвитком великих техніко-економічних систем.
 • Моделі та методи структурної оптимізації системних технічних та технологічних об’єктів.
 • Системи підтримки прийняття рішень, обробка статичної інформації, стохастичне програмування, нейросетьові технології.
 • Оптимізація складних економічних систем. Автоматизовані системи наукових досліджень, об’єктно-орієнтироване проектування.
 • Системна оптимізація, сучасні інформаційні технології.
 • Управління складними об’єктами: обробка інформації, оптимізація, контроль та діагностика, технологія розробки та моделювання.
 • Системний аналіз та автоматизація управління сталим розвитком територій.
 • Управління розвитком ієрархічних розподілених систем. Економіко-математичне моделювання.
 • Штучний інтелект, управління підприємством, моделювання процесів, інтернет-технології.
 • Інформаційні системи для комплексної автоматизації, автоматизація діяльності підприємств, використання математичних методів для аналізу діяльності підприємств.
 • Управління розвитком підприємства. Економіко-математичне моделювання, менеджмент.
 • Моделі та інформаційні технології реінжинірінгу успадкованих інформаційних систем.
 • Аналіз та синтез систем автоматичного управління технологічними процесами.
 • Проблеми координації та управління розвитком ієрархічних розподілених соціально-економічних систем, особливості державних механізмів регулювання.
 • Дискретна оптимізація, задачі розвитку виробництва, задачі розміщення, розвиток комп’ютерних мереж, імітаційне моделювання, структурна оптимізація. Автоматизація технологічних процесів.
Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації
 • Інженерія програмного забезпечення
 • Інформаційні управляючі системи і технології
 • Програмне забезпечення систем