Теплотехніка та енергоефективні технологiї

Ганжа Антон Миколайович Завiдувач кафедри

Ганжа Антон Миколайович

Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра створена в 1950 році як кафедра загальної теплотехніки, веде теплотехнічну підготовку студентів на 7 факультетах, з 1968 р. є випускаючою кафедрою, готує спеціалістів з напряму «Енергетика» за фахом «інженер-теплоенергетик», а з 2001 року − фахівців з енергетичного менеджменту. Усього було випущено понад 1500 спеціалістів.
З 2016 року кафедра готує бакалаврів та магістрів зі спеціальності 144 – Теплоенергетика галузі знань 14 – Електрична інженерія.
Кафедра також викладає теплотехнічні дисципліни студентам інших спеціальностей: 131 – Інженерна механіка; 133 – Галузеве машинобудування; 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 142 – Енергетичне машинобудування; 145 – Гідроенергетика; 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 181 – Харчові технології.
Випускники кафедри знаходять застосування своїм знанням в енергетиці, металургії, хімічній технології, машинобудуванні, харчовій промисловості та на транспорті, займаються розробкою і дослідженнями в напрямку нетрадиційної енергетики, створення енергозберігаючих і безвідхідних технологій, організації інтегрованого енергетичного менеджменту та енергоаудиту.
На кафедрі є аспірантура (підготовка докторів філософії) зі спеціальності 144 – Теплоенергетика.

Науковi напрямки

1. Моделювання процесів у складних розгалужених системах виробництва, транспортування та споживання теплоти з метою підвищення їх ефективності та надійності. Керівник напрямку – д.т.н., проф. Ганжа А.М.
2. Дослідження взаємного впливу технічних і експлуатаційних характеристик обладнання складних теплоенергетичних систем і варіантів реконструкції на їх ефективність. Керівник напрямку – д.т.н., проф. Ганжа А.М.
3. Розрахунки складних теплообмінних апаратів з урахуванням факторів експлуатації. Керівник напрямку – д.т.н., проф. Ганжа А.М.
4. Дослідження високотемпературних теплових процесів, розробка ефективного теплотехнічного обладнання, оптимізація систем охолодження і систем регенеративного теплоспоживання, енергозбереження в промисловій теплоенергетиці, теплотехнологічних системах металургійного та скляного виробництва. Фундатор напрямку – д.т.н., проф. Кошельник В.М.
5. Інтенсифікація процесів тепло- і масообміну в дисперсних газорідинних потоках, вдосконалення апаратів контактного типу в енергетиці, в системах кондиціонування повітря. Фундатор напрямку – д.т.н., проф. Братута Е.Г.
6. Дослідження статистичних та динамічних характеристик теплообмінних апаратів і енерготехнологічних установок на основі чисельних методів аналізу гідродинаміки і теплообміну в каналах та пористих структурах щодо об’єктів промисловості та теплоенергетики. Фундатор напрямку – д.т.н., проф. Левченко Б.О.

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

  • 144-01– Промислова та комунальна теплоенергетика
  • 144-03 – Енергетичний менеджмент та енергоефективність