Теплотехніка та енергоефективні технологiї

Кунденко Микола Петрович Завiдувач кафедри

Кунденко Микола Петрович


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра створена в 1950 році як кафедра загальної теплотехніки, з 1968 р. вона стала випускаючою, на даний час підготовлено більш 1500 спеціалістів. В 2008 року кафедру було перейменовано в «Кафедру теплотехніки та енергоефективних технологій».

Сьогодні ми готуємо бакалаврів та магістрів очної та заочної форм навчання зі спеціальності 144 – Теплоенергетика. Педагогічний склад кафедри – 13 викладачів, з них 2 доктор технічних наук та 10 кандидатів технічних наук. Кафедра також проводить підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі (за програмою доктора філософії (PhD)) і докторантурі НТУ «ХПІ» за науковою спеціальністю 144 – Теплоенергетика за очною та заочною формами навчання.

Тематика курсів, що викладаються

 • Енергоефективність, енергозберігаючі технології. Екологія енергетики.
 • Енергетичний менеджмент та енергетичний аудит.
  Комп’ютерні технології в теплоенергетиці.
 • Системи опалення, теплопостачання, кондиціонування і холодильна техніка.
 • Поновлювальні та альтернативні джерела енергії, переробка промислових та побутових відходів.
 • Теплотехнічне та енергетичне обладнання промислових підприємств та агропромислового комплексу.
 • Теплові та атомні станції, промислові та опалювальні котельні.

Працевлаштування

Випускники кафедри працюють в енергетиці, різних галузях промисловості й агропромислового комплексу. Це насамперед:

– теплові та атомні електростанції, теплові мережі, опалювальні котельні;
– проєктні організації та фірми з монтажу, експлуатації та ремонту теплотехнічного і енергетичного обладнання підприємств різних галузей промисловості, житлово-комунального господарства, аграрно-промислового комплексу;
– фірми, які займаються впровадженням енергозберігаючих заходів, проведенням енергоаудиту, використанням установок з нетрадиційними джерелами енергії (сонячні- та вітроенергоустановки, теплові насоси, біопаливні установки);
– відділи головного енергетика та теплотехнічні підрозділи підприємств різних галузей (проєктування, монтаж, експлуатація, модернізація і ремонт теплотехнічного обладнання підприємств).

Серед підприємств, де працюють наші випускники, можна виділити:
– підприємства харчової і переробної промисловості (в тому числі м’ясокомбінати, молокозаводи, пивзаводи, холодокомбінати, олійноекстракційні та цукрові заводи, кондитерські підприємства);
– підприємства хімічної та нафтопереробної галузі;
– заводи з виробництва будівельних матеріалів (в тому числі цегляні, плиткові, склозаводи, заводи з виробництва цементу, залізобетонних конструкцій);
– підприємства чорної та кольорової металургії та ін.
– а також торгові центри та торгово-розважальні комплекси (експлуатація систем опалення, вентиляції, кондиціонування, холодильних установок).

Науковi напрями

 1. Підвищення енергоефективності та надійності систем теплопостачання.
 2. Підвищення ефективності тепломасообмінного обладнання енергетичних установок різного цільового призначення.
 3. Розробка енергоефективних комплексних систем утилізації теплових вторинних енергоресурсів теплотехнологічного та енергетичного обладнання різних галузей промисловості.

Спеціальність, освітня програма

Cпеціальність: 144 Теплоенергетика

Освітня програма: Промислова та комунальна теплоенергетика. Енергетичний менеджмент та енергоефективність