Теплотехніки та енергоефективних технологiй

Теплотехніки та енергоефективних технологiй

Завiдувач кафедри

Ганжа Антон Миколайович

Про кафедру

Кафедра створена в 1950 році як кафедра загальної теплотехніки, веде теплотехнічну підготовку студентів на 7 факультетах, з 1968 р. є випускаючою кафедрою, готує фахівців по напряму енергетика за спеціальністю інженер-теплоенергетик, а також з 2001 − з енергетичного менеджменту. Усього випущено понад 1300 спеціалістів. Учбовий процес i наукові дослідження на кафедрі ведуть 9 професорів, з них 5 мають науковий ступінь доктора технічних наук, 8 доцентів, 2 старшi викладача, 2 асистента, 3 наукових спiвробiтника, 4 iнженери, 4 аспіранта. Випускники кафедри знаходять застосування своїм знанням в енергетиці, металургії, хімічній технології, машинобудуванні, харчовій промисловості та на транспорті, займаються розробкою і дослідженнями в напрямку нетрадиційної енергетики, створення енергозберігаючих і безвідхідних технологій, організації інтегрованого енергетичного менеджменту та енергоаудиту. На кафедрі є аспірантура і докторантура з спеціальності 05.14.06 „Технічна теплофізика та промислова енергетика”.

Науковi напрямки

1. Дослідження високотемпературних теплових процесів, розробка ефективного теплотехнічного обладнання, оптимізація систем охолодження та систем регенеративного тепловикористання, енергозбереження в промисловій теплоенергетиці, теплотехнологічних системах металургійного та скляного виробництва. Науковий керівник – зав. каф. теплотехніки, д.т.н., проф. Кошельник В.М. 2. Інтенсифікація процесів тепло- і массообміну в дисперсних газорідинних потоках, удосконалювання апаратів контактного типу в енергетиці, для систем кондиціонування повітря. Науковий керівник – д.т.н., проф. Братута Е.Г. 3. Статистичні і динамічні характеристики теплообмінних апаратів й енерготехнологічних установок на основі чисельних методів аналізу гідродинаміки й теплообміну в каналах і пористих структурах стосовно до об’єктів промисловості теплоенергетики. Науковий керівник – д.т.н., проф. Левченко Б.А.

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації
  • Енергетичний менеджмент
  • Теплоенергетика