У ХПІ відбулася міжнародна конференція, присвячена засновнику школи педагогічної майстерності в Україні

В НТУ «ХПІ» завершила свою роботу III Міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа академіка І. А. Зязюна в працях його соратників і учнів».

Захід зібрав більше сотні ведучих спеціалістів у галузі освіти та педагогіки з України, Чехії, Білорусії, Великобританії, Казахстану, Російської Федерації, Словаччини, Франції. Вони представили близько 40 вишів світу.

«У цій залі присутні люди, які слухали лекції академіка Зязюна, разом з ним брали участь у конференціях, його учні, друзі та соратники, відомі вчені, які разом з ним, пліч-о-пліч, працювали багато років. Вони зібралися тут, щоб поділитися своїми думками і спогадами про Велику Особистість, Людину і Вченого», — підкреслив на відкритті конференції один з її організаторів, завідувач кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами, доктор педагогічних наук, професор  НТУ «ХПІ» Олександр Романовський.

«Його теорія педагогічної майстерності не має аналогів у світі. Своєю концепцією «педагогіки добра» і високою громадянською позицією  Іван Андрійович Зязюн розбудив уми і серця тисяч його слухачів, учнів і послідовників», — зазначив у своїй вступній промові ректор НТУ «ХПІ», член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор Євген Сокол.

Ректор ХПІ відкрив пленарне засідання доповіддю «Трансформація підходів до інженерної освіти», в якій, зокрема, мова йшла про дуальну форму освіти.

Також на пленарному засіданні обговорювали такі теми: «Комп’ютерно-технологічна платформа освіти громадських знань», «Педагогічні і філософські ідеї Г.С. Сковороди у науково-педагогічній спадщині академіка І. А. Зязюна»,«Стратегія розвитку національної освіти у науковій спадщині академіка І. А. Зязюна»,«Протистояння педагогіки добра і педагогіки зла у науковій рецепції академіка І.А. Зязюна»,«Розвиток ціннісного досвіду педагогічної майстерності І.А. Зязюна у вимірах теорії поколінь» та інші.

Протягом двох днів (пленарне засідання і секції) учасники конференції розглядали питання, присвячені концепції «педагогіки добра» І. А. Зязюна, формуванню високодуховних лідерів-управлінців, новим педагогічним технологіям, моральній та естетичній культурі у вищій школі, традиціям і сучасним тенденціям міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти та іншим питанням.

Особливістю третьої, що проводиться у стінах ХПІ, науково-практичної конференції «Наукова школа академіка І. А. Зязюна в працях його соратників і учнів» стала присутність на ній музики. Натхненний теоріями свого вчителя академіка Зязюна професор НТУ «ХПІ» Олександр Романовський організував концерт, на якому успішно виступив з вокальними номерами.

Конференція пройшла за підтримки Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інституту проблем виховання НАПН України, Інституту вищої освіти НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Балтійської міжнародної академії.                                                     

Довідка:                                                                  

Академік Іван Андрійович Зязюн (1938–2014 рр.) — визнаний в Україні і всьому світі педагог-новатор, філософ, доктор філософських наук, професор, дійсний член НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України, кавалер орденів «За заслуги» 1, 2, 3 ступенів і Золотої медалі Союзу вчителів Польщі, засновник наукової школи педагогічної майстерності, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

Йому належать фундаментальні розробки в галузі філософії освіти, професійної педагогіки, естетичного виховання молоді. І. А. Зязюн є автором понад 350 наукових праць.

Іван Андрійович був Міністром освіти і науки України (1990 –1991 рр.). У 1998 році Американський біографічний інститут назвав І.А. Зязюна «Людиною року», а в 1998–2000 рр. він займав пост президента Міжнародної Макаренківської асоціації.

Найбільшу славу Іван Андрійович Зязюн отримав, працюючи в 1975 –1990 рр. ректором Полтавського державного педагогічного інституту ім. В. Г. Короленка. Як засновник Концепції педагогічної майстерності, він все своє творче життя присвятив педагогіці, вихованню і актуалізації кращого, прекрасного в людині.

Протягом довгих років академік І. А. Зязюн підтримував тісні зв’язки з вченими НТУ «ХПІ». У 2000 році за його ініціативи в університеті була створена кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами (завідувач — професор Олександр Георгійович Романовський). Вона стала першою в Україні кафедрою подібного спрямування, заснованою в технічному вузі.

Саме завдяки педагогічній діяльності І. А. Зязюна, НТУ «ХПІ» багато років є одним з лідерів у сфері гуманізації та гуманітаризації інженерної освіти України. Враховуючи внесок академіка І. А. Зязюна у розвиток гуманітарно-педагогічної освіти України, з 2015 року кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами ХПІ носить ім’я академіка.