Симпозіум SIEMA 2018: Результати

В НТУ «ХПІ» завершив свою роботу XXI Міжнародний симпозіум «Проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки SIEMA’2018». Захід, присвячений 100-річчю НАН України, Політех провів спільно з Державною установою «Інститут технічних проблем магнетизму НАН України» (ІТПМ). Дводенний симпозіум об’єднав 240 вчених з 30 наукових і промислових організацій України та інших країн.

На пленарному засіданні, яке відбулося 25 жовтня, учасників Симпозіуму привітав заступник голови оргкомітету, проректор НТУ «ХПІ» професор Геннадій Хрипунов. З першою доповіддю «До 100-річчя Національної академії наук України — колиски вітчизняної науки і техніки» виступив заступник голови оргкомітету, директор ІТПМ член-кореспондент НАН України Володимир Розов. Він розповів про створення, розвиток і структуру Національної академії наук України, зазначивши її важливу роль в розвитку суспільства і міжнародного науково-технічного співробітництва України. Володимир Розов представив основні наукові досягнення вчених НАН України в різних галузях науки, результати досліджень, досягнуті за останні кілька років ІТПМ НАН України у співпраці вченими-електротехніками. Один з результатів цієї співпраці — підвищення авторитету і наукового рівня журналу «Електротехніка і електромеханіка», який видають спільно НТУ «ХПІ» та ІТПМ.

Доповідь «Сучасна лабораторія — сучасна освіта: про докорінну переобладнання навчальної лабораторії кафедри «Електричні апарати» НТУ «ХПІ» представив завідувач цієї кафедри доктор технічних наук, професор Борис Клименко. Він розповів про процес переобладнання навчальних лабораторій кафедри за рахунок нової техніки, придбаної за кошти гранту фонду Олександра фон Гумбольдта, а також апаратури і обладнання, подарованих компаніями АББ Україна, АВМ «Ампер», Флексел-Україна, АСКО-УкрЕМ, E.NEXT- Україна, Eaton-Україна та іншими.

Технічний директор заводу Південкабель Юрій Антонець виступив з доповіддю «75-річчя заводу «Південкабель», розповів про історію заснування заводу, про кабельну продукцію, яку там виробляють, співробітництво з вишем. «З 1998 року на заводі працює філія кафедри електроізоляційної та кабельної техніки. За період з 1997 року працівники заводу захистили 1 докторську та 8 кандидатських дисертацій, і тепер разом з викладачами кафедри проводять лекційні та практичні заняття, керують дипломним проектуванням», — зазначив він.

Учасники симпозіуму також прослухали доповіді спікерів з інших вишів, представників фірм, які співпрацюють з ХПІ: доктора технічних наук, професора кафедри систем електропостачання та електроспоживання міст ХНУМГ Владислава Плюгіна «Практика дистанційного навчання в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова з використанням платформи Moodle», директора компанії INSTELL (системи «Розумний будинок») Сергія Курлова, директора ТОВ «Флексел Україна» (сучасні системи прокладки) Дмитра Писаренка, представника компанії E.NEXT-Україна (сучасна електрична апаратура і системи компенсації реактивної потужності) Віталія Побегайла.

На наступний день в рамках Симпозіуму відбулися засідання шести секцій, на яких виступили вчені, аспіранти, студенти. Вони обговорили 107 секційних і 116 стендових доповідей, присвячених важливим фундаментальним і прикладним проблемам сучасної електротехніки. Секції проходили за такими тематиками: «Теоретична електротехніка», «Проблеми теорії та практики електричних машин», «Проблеми теорії та практики електричних апаратів», «Техніка сильних електричних та магнітних полів», «Електроізоляційна, кабельна і оптоволоконна техніка», «Передача електричної енергії, автоматизація та кібербезпека енергетичних систем».

За результатами роботи XXI Міжнародного симпозіуму «Проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки SIEMA’2018» заслухані, схвалені і рекомендовані до захисту матеріали 20 кандидатських і 4 докторських дисертацій. Учасники заходу відзначили високий рівень фундаментальних і прикладних досліджень, висвітлених у доповідях, важливість Симпозіуму для підвищення рівня розробок в галузі електротехніки в Україні, розвитку промислового виробництва електроустаткування, вдосконалення процесів передачі та споживання електричної енергії, захисту людини і навколишнього середовища від негативного електромагнітного впливу електроустановок.