Освітні ігри в ХПІ

На кафедрі промислової та біомедичної електроніки НТУ «ХПІ» відбувся публічний конкурсний захист курсових проектів з дисципліни «Цифрова схемотехніка». Курсове проектування пройшло у вигляді гри. У заході взяли участь 14 студентів 3-го курсу різних кафедр НТУ «ХПІ». Вони представляли: Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки, факультет комп’ютерних та інформаційних технологій, Навчально-науковий інженерно-фізичний інститут.

Захист курсових проектів за темою «Цифровий пристрій розподілом сигналів у часі» відбувся в два етапи. На першому етапі студентам було запропоновано (в форматі «elevator pitch») розповісти про переваги своєї розробки; на другому – кожен студент проектно-конструкторської групи робив доповідь на базі електричних схем, пояснюючи роботу цифрового вузла або блоку часовими діаграмами.

За підсумками конкурсного захисту курсових проектів переможцями стали:

І місце — команди № 2 і № 4: Артем Ярошенко (Е-47В), Владислав Багров (Е-47В), Ігор Нагорняк (Е-47В), Артем Литвиненко (Е-46в), Владислав Литвиненко (Е-46в), Сергій Саєнко (І-56), Валентин Смоляр (Е-46в).

IІ місце — команда № 1: Ігор Полтавець (Е-46а), Ярослав Демченко (КІТ-76), Сергій Павлов (Е-46а), Вікторія Салоїд (КІТ-76).

ІII місце — команда № 3: Андрій Чепурко (Е-46а), Артем Максименко (Е-46а), Євген Святенко (Е-46а).

Всі учасники ігрового проектування отримали грамоти за активну участь в проекті. Обов’язки керівника і консультанта проектних груп виконав лектор дисципліни «Цифрова схемотехніка» — старший викладач Богдан Стисло.

Довідка:

Ігрове проектування (ІП) одна з колективних форм освіти. Проводиться у формі ділової гри, яка є першою її стадією (відсутня стадія імітаційного моделювання виконання проекту або плану, розроблених на першій стадії). Призначено для активізації навчання проектування в технічних навчальних закладах, проектування в широкому сенсі в будь-яких навчальних закладах.

Тема курсового проекту «Цифровий пристрій розподілом сигналів у часі» охоплює всі основні розділи навчальної програми дисципліни «Цифрова схемотехніка» і допомагає студентам отримати більш чітке уявлення про синтез і налагодженні цифрових електронних приладів.