Україно-чеське співробітництво: Далі буде!

Третій завершальний «круглий стіл» учасників проекту «Розвиток міжнародного співробітництва з українськими вишами в галузі енергетики і транспорту» відбувся в Західно-чеському університеті м. Плзень (University of West Bohemia — UWB). Крім Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», українську сторону представляли ще три ВНЗ: Одеський національний технічний університет, Сумський державний університет та Вінницький національний технічний університет. Під час заходу підбили підсумки роботи за проектом і намітили напрямки подальшої співпраці українських вишів із Західно-чеським університетом. Були представлені презентації наукових досягнень і пропозиції для спільної роботи. Від НТУ «ХПІ» участь в «круглому столі» брали: проректор з науково-педагогічної роботи професор Геннадій Хрипунов і начальник відділу міжнародних зв’язків Олександр Гончаров.

Як підкреслив координатор проекту з чеської сторони Роман Чермак, за півтора року була проведена величезна робота зі встановлення та розвитку наукових і освітніх контактів. Так, всі чотири українських ВНЗ-учасники проекту уклали з UWB прямі договори і створили спільні наукові команди. Зокрема, вчені п’яти кафедр НТУ «ХПІ» встановили тісні контакти з фахівцями різних підрозділів Західно-чеського університету. Також відзначено участь в конкурсі українсько-чеських науково-дослідних проектів, який відбувся навесні 2018 року. У трьох з чотирьох поданих спільних заявок взяли участь вчені харківського Політеху (кафедра турбінобудування, технології машинобудування та металорізальних верстатів, фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики).

Крім того, представники українських університетів здійснювали поїздки до UWB, метою яких було освітнє і наукове співробітництво. Зокрема, від НТУ «ХПІ» Західно-чеський університет відвідали з тижневими візитами п’ять вчених, протягом півтора місяців у Плзені стажувалася аспірантка кафедри матеріалознавства. Україна також зустрічала чеських фахівців: провідні вчені та професори UWB відвідували українські виші. Так, на початку листопада 2018 р. представники Західно-чеського університету: декан машинобудівного факультету професор Мілан Едл, професор дослідного центру нових технологій Джозеф Волдріч, заступник декана машинобудівного факультету професор Ян Здебор побували у ХПІ, де прочитали цикл лекцій про сучасні технології в промисловості і організації наукової діяльності. Лекції були проведені на високому професійному рівні і викликали великий інтерес у вчених, викладачів і студентів харківського вишу.

В Плзені були намічені шляхи подальшого зміцнення і розширення наукового і освітнього співробітництва UWB з українськими університетами. Всі партнери висловили бажання і готовність використовувати встановлені наукові контакти і намічені напрями співпраці для активного пошуку нових джерел фінансування наукових досліджень. Крім того, представники Західно-чеського університету заявили про можливість надання фінансової підтримки спільним освітнім і науковим проектам. Так, Плзень готовий приймати з тижневими візитами вчених і професорів ХПІ з оплатою перебування і дорожніх витрат. Крім того, кожен український університет-учасник проекту за рахунок UWB може направити до Чехії в 2019 році на наукове стажування 1-2 аспірантів строком до трьох місяців.

В ході «круглого столу» також досягнута домовленість про те, що UWB подасть заявку на отримання фінансування за проектами Еразмус + напрямок КА1 (академічна мобільність), що сприятиме розширенню спільної співпраці. Зокрема, мова йде про організацію поїздок студентів, викладачів і науковців українських та чеського університету один до одного. Крім того, для своїх українських гостей чеські колеги організували екскурсії в свої провідні науково-дослідні центри, де продемонстрували роботу сучасного обладнання, розповіли про новітні дослідження, участь в міжнародних наукових проектах і тісні зв’язки університету з промисловістю.

Довідка:

«Круглий стіл» відбувся з 10 по 14 грудня 2018 року в Західно-чеському університеті м. Плзень.

З 2017 року НТУ «ХПІ» працює спільний з Західно-чеським університетом м. Плзень (University of West Bohemia) проект «Розвиток міжнародного співробітництва з українськими вишами в галузі енергетики і транспорту». Ініціатор з боку ХПІ — кафедра парогенераторобудування. З урахуванням встановлених відносин в 2017 році був підписаний Договір про науково-технічне та освітнє співробітництво між НТУ «ХПІ» та UWB.

У грудні 2017 року НТУ «ХПІ» став майданчиком для Круглого столу в рамках україно-чеського проекту. Серед учасників були представники Західно-чеського університету (Západočeská univerzita v Plzni), Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Одеського національного політехнічного університету, Сумського державного університету, Вінницького національного технічного університету.

 Západočeská univerzita v Plzni (University of West Bohemia) — державний вищий навчальний заклад, який заснований в 1991 році. В даний час складається з 8 факультетів і однієї університетської установи. Пропонує абітурієнтам навчання в таких галузях: техніка, гуманітарні науки, юриспруденція, педагогіка і художні дисципліни. Мови навчання: чеська, англійська.