Кафедрі іноземних мов ХПІ — 95 років

Кафедра іноземних мов НТУ «ХПІ» відзначила своє 95-річчя. Саме стільки років наполегливі викладачі харківського Політеху навчають майбутніх інженерів англійській, німецькій та французькій мовам. Це важлива складова освіти, яка, як тоді, так і зараз допомагає політехнікам знайомитися з актуальними напрацюваннями у світовій науці та презентувати свої здобутки. Сьогодні штат кафедри налічує 32 викладачі, які, зберігаючи найкращі традиції, йдуть у ногу з часом та гідно долають його виклики.

З 2018 року кафедрою іноземних мов НТУ «ХПІ» керує кандидат педагогічних наук Тетяна Гончаренко. Під її керівництвом відбувається оновлення матеріально-технічної бази, вводяться нові методи та підходи, спрямовані на розвиток «гнучких навичок» (soft skills), які містять командну роботу, креативність, вміння самостійно вчитися, взято курс на міжнародне співробітництво.

Спеціалісти кафедри забезпечують високий рівень підготовки з англійської мови для студентів багатьох інженерних напрямів Харківського Політеху: програмістів та системних аналітиків, машинобудівників та інженерів-електриків, хіміків та інших. Серед них і учасники Інноваційного Кампусу (Innovation Campus) НТУ «ХПІ». Крім того, на прохання студентів були створені можливості для вивчення другої іноземної мови (німецької). Також англійська, німецька та французька викладаються у межах дисципліни «Іноземна мова для спеціальних цілей».

Викладачі кафедри іноземних мов НТУ «ХПІ» сьогодні широко використовують оригінальні та власні посібники, методичні напрацювання, технічні засоби для супроводу навчального процесу. У складних умовах війни навчальний процес було переведено на онлайн-платформу. Основа кафедри — її співробітники-професіонали — незважаючи на важкі обставини сьогоднішнього дня, продовжуватиме виконувати свою роботу, давати майбутнім технічним фахівцям необхідні знання.

Співробітники та керівництво Харківського Політеху вітають колектив кафедри іноземних мов з ювілеєм. Бажаємо успіхів та професійного розвитку, незгасаючого натхнення до роботи та творчості, та стійкості для подолання труднощів!

Довідка:

Викладання іноземних мов у ХПІ здійснювалося з його відкриття у 1885 року. І це були не класична латина та грецька, а німецька, французька та англійська — цими мовами публікувалися актуальні напрацювання тогочасної науки. Спочатку іноземні мови в інституті читали окремі викладачі, серед яких були носії мови, наприклад, зі Швейцарії, Великої Британії. Інші викладачі здобували освіту за кордоном: у Нью-Йоркському університеті, в Університеті імені Д. Гопкінса та інших, після чого навчали студентів іноземним мовам.

Ініціатором створення кафедри іноземних мов (1927 р.) у ХПІ (тоді називався ХТІ) та її першим завідувачем був Леонід Михайлович Рогінський. Збільшувалася кількість студентів, і один викладач не міг забезпечити потреби навчального процесу. Сам Леонід Рогінський викладав німецьку мову.

 

 

 

Людиною-епохою для кафедри іноземних мов стала Лілія Василівна Скрипниченко, яка керувала нею у 1985-2018 роках. У цей період кафедра успішно співпрацювала у межах міжнародних проєктів із мовним центром Магдебурзького університету ім. Отто-фон-Геріке (Німеччина) та Клагенфуртським університетом (Австрія), діяли українсько-австрійські курси з можливістю підготовки до складання іспиту на сертифікат, існували програми обміну та стажування. Було створено комп’ютерні програми для вивчення німецької мови, навчальні посібники, розроблено критерії оцінювання та матеріали для тестування рівнів знань студентів, організовано щорічну студентську наукову конференцію «Science Looks Ahead». Кафедра брала участь у проєкті Британської ради «Англійська мова для університетів», а іноземні мови почали викладатись і для викладачів університету.

З 2018 року кафедрою іноземних мов керує кандидат педагогічних наук Тетяна Євгенівна Гончаренко. Кафедра іноземних мов входить до Навчально-наукового інституту міжнародної освіти НТУ «ХПІ».