Професор ХПІ Володимир Клепіков отримав довічну державну стипендію

Видатний вчений в галузі електромеханіки  доктор технічних наук  Заслужений діяч науки і техніки України Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки професор кафедри «Автоматизовані електромеханічні системи» НТУ «ХПІ» Володимир Борисович Клепіков  удостоєний довічної державної стипендії. Відповідний Указ Президента України «Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам науки» був  виданий 22 грудня 2023 року.

Володимир Борисович Клепіков– провідний вчений в галузі теорії електромеханічних систем, народився у 1939році. Після закінчення електромашинобудівного факультету ХПІ (1961 р.) залишився для роботи в лабораторії механічних випрямлячів, пройшовши шлях наукового росту від аспіранта до доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри автоматизованих електромеханічних систем, яку очолював  близько 40 років (1976-2018 рр.).

Професор Клепіков є фундатором нового наукового напрямку, його докторська дисертація «Динаміка електромеханічних систем з від’ємним в’язким тертям» при захисті у 1989 р. була засвідчена як новий розділ теорії електроприводу, встановлено особливості й умови виникнення фрикційних автоколивань 2-го роду в електро- приводах зі синхронними двигунами та запропоновано використовувати це явище для енергозбереження в електроприводах шарових млинів. Ідеї  Володимира Клепікова були покладені у розробку основ теорії нового класу електромеханічних систем, які мають велике практичне значення для електроприводів з нелінійним фрикційним навантаженням. Він також був  ініціатором проведення наукових робіт  з використання нейронних мереж і генетичних алгоритмів для керування електромеханічними системами, є автором перших в Україні наукових праць та керівником  перших наукових тем за цими напрямками.

Як науковий керівник виконав низку науково-дослідних робіт за постановами Уряду, ДКНТ, галузевих міністерств та підприємств, при проведенні яких розроблені та впроваджені: система усунення пробуксовування валків прокатних станів (завод «Запоріжсталь»); прилад подавлення вібрацій у важких вальцешліфувальних верстатах (Харківський верстатобудівний завод ім. Косіора); високостабільне джерело живлення літаків (Харківський авіаційний завод); система запобігання буксування коліс рудничних електровозів (Харківський завод «Електромашина»); електропривод скануючого пристрою з фрикційною електромагнітною муфтою (Харківський інститут Радіоастрономії) та інші. Особливу пошану наукової громади електриків та електромеханіків Володимир Борисович заслужив через те, що в складні часи економічного та творчого занепаду став ініціатором та організатором з 1993 р. щорічної Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія та практика», яка згуртувала в Україні вчених, спеціалістів промисловості, проєктних організацій та надала їм новий творчий підйом, поштовх до нових наукових досягнень та проводиться й  досі.

Визнанням наукового авторитету професора Клепікова  як діяча науки і техніки є те, що в 1997 р. його одноголосно обрано Президентом Української асоціації інженерів-електриків, яка має 15 регіональних осередків. Він — дійсний член Академії інженерних наук України, головний редактор журналу «Електроінформ», був головою науково-методичної підкомісії Міносвіти України з напрямку «Електромеханіка», членом ряду експертних комісій вищих державних установ.  Має значний міжнародний авторитет, неодноразово виступав із науковими доповідями в Німеччині, Італії, Угорщині, Індії, Сирії та в інших країнах. Дійсний член міжнародної асоціації ІЕЕЕ. За наукові досягнення  Володимир Клепіков був нагороджений Мішкольским університетом медаллю Signum Aurum Universitatis. В 1999 році при виконанні досліджень у Німеччині винайшов явище підсилення пружних коливань в електромеханічних системах нелінійністю тертя при змінах нормального тиску. За наукову допомогу при з’ясуванні причин катастрофи високошвидкісного залізничного експресу в м. Ешеді Володимир Борисович Клепіков одержав подяку від Федерального канцлера Німеччини Гельмута Коля.

Останнім часом професор Клепіков приділяє велику увагу питанням теорії та практики енерго- ресурсозбереження в Україні засобами електроприводу, його наукові інтереси зосереджені на розробці фаззі-систем автоматичної компенсації реактивної потужності з синхронними двигунами, а також на втіленні інтелектуальних методів керування електроприводами, розробці перспективного нового методу  —квазінейрорегулювання, що, на відміну від класичних ней-рорегуляторів, не потребує значних затрат комп’ютерного часу на визначення вагових коефіцієнтів мережі, cпpoщyє їх архітектуру та вид активаційної функції. Протягом майже 20-ти  років В.Б. Клепіков очолював та входить до складу спеціалізованої вченої ради Д64.050.04 за спеціальностями: “Електротехнічні комплекси та системи” та “Напівпровідникові перетворювачі електроенергії”. Під його керівництвом захищено три докторські та 23 кандидатські дисертації.

Значне місце в житті Володимира Борисовича займає педагогічна діяльність. Він є провідним лектором, який викладає профілюючи курси кафедри: “Потужні імпульсні пристрої”, “Промислова електроніка”, “Теорія планування експерименту”, °Динаміка електромеханічних систем з від’ємним в’язким тертям”, “Методи нейронних мереж i фаззі-логіки та генетичних алгоритмів в керуванні електромеханічними системами”, “Енергозбереження засобами електроприводу”.  Професор В.Б. Клепіков — автор 23-х винаходів та патентів, один із творців нового підручника “Електромеханічні системи автоматизаціі”, опублікував три  монографії та понад 300 наукових i методичних праць. У 2005 році він отримав звання Заслуженого діяча науки і техніки України,  згодом став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки.

Слід відзначити, что Володимир Борисович Клепіков є активним прихильником концепції широкого перетворення в Україні автомобілів в електромобілі як засобу економії валютних ресурсів за рахунок скорочення імпортованих нафти і газу, а також покращення екології великих міст. У 2015 р. під його керівництвом на базі автомобіля «Ланос» створений перший в Україні електромобіль з широким використанням комплектуючих, що випускаються вітчизняними виробниками. Створений електропривод електромобіля забезпечує повернення енергії в гальмівних режимах суперконденсаторною батареєю.

Загалом професор Клепііков є дійсним лідером науковців НТУ «ХПІ», має високий авторитет серед наукової спільноти  України,  як організатор наукових досліджень, провідний вчений на передових позиціях вітчизняної науки, який сприяє її розвитку та визнанню.

Багатотисячний колектив Національного технічного університету «ХПІ» пишається своїм колегою науковцем та щиро вітає Володимира Борисовича Клепікова із  таким визнанням! Бажаємо натхнення, успіхів, здоров’я, довгих років життя!