Науковці ХПІ удостоєні державних стипендій

Ще двом видатним діячам науки НТУ «ХПІ»: професору кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів Валерію Фадєєву та професору кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей завідувачу НДЧ Георгію Лісачуку призначені державні стипендії. Відповідний Указ Президента України №844/2023 був оприлюднений  22.12.2023р. Вони отримуватимуть доплату від держави протягом двох років.  

Валерій Андрійович Фадєєв– провідний вчений в галузі технології машинобудування професор кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів Навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту (МІТ) доктор технічних наук( з 2008р.),  заступник голови ПАТ «ФЕД» з наукової роботи, Лауреат Державної премії України. Як  висококваліфікований фахівець господарства України який мав значний досвід в галузі високоефективних технологій машинобудування та автоматизованих комплексів, був залучений до викладацької роботи у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» з 1989 року, пройшов шлях від асистента до професора кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів (з 1996 року).

Професор Фадєєв впровадив на підприємствах України ряд принципово нових, високоефективних технологій з застосуванням сучасного обладнання з числовим програмним управлінням, обладнанням для фінішної та суперфінішної обробки прицензіонних деталей, установок для електрохімічної обробки, автоматизованих комплексів. Він є фундатором створення наукової школи – фізика процесів обробки матеріалів надтвердими інструментами, управління процесами шліфування шляхом зміни швидкості структурно-топографічної пристосовуваності робочої поверхні кругів. Як науковий керівник підготував 7 докторів технічних наук та 20 кандидатів технічних наук.  З 1990 року виконує обов’язки завідувача філії кафедри технології машинобудування і металорізальних станків НТУ „ХПІ” на ДП ХМЗ “ФЕД” за спеціальністю 7.092501 “Автоматизація управління технологічними процесами”, яка є основною базою виробничої практики студентів та наукового стажування викладачів. Має високий авторитет серед наукової спільноти університету і України як організатор наукових досліджень, сприяє її розвитку та визнанню.  Валерій Андрійович Фадєєв – Почесний громадянин м. Харкова, нагороджений: орден «За заслуги» ІІІ ступеню, 2002р., орден «За заслуги» ІІ ступеню, 2012 рік,  Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2008 р., золотий знак Українського союзу промисловців і підприємців, Почесний авіабудівник, знак Харківської обласної ради «Слобожанська слава», Почесні грамоти: Міністерства, Харківської обласної ради, Харківської міської ради; Лауреат національного конкурсу «Ділова людина України».

Георгій Вікторович Лісачук–видатний вчений в галузі хімічної технології тугоплавких неметалічних матеріалів професор кафедри  технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей Навчально-наукового інституту хімічних технологій та інженерії НТУ «ХПІ»  доктор технічних наук ( 2003р.).  Після закінчення Харківського  політехнічного інститут з 1972 р. працював на кафедрі  асистентом, доцентом, професором (з 2003 р.). З 2001 року працює завідувачем Науково-дослідної частини НТУ «ХПІ».

Понад 40 років Г.В. Лісачук активно займається створенням і розвитком науково-дослідних та виробничих підрозділів університету, які виконують науково-дослідні роботи згідно з урядовими постановами. При цьому він виявляє високі організаторські здібності. Так, колишні конструкторські бюро Харківського політехнічного інституту ОКБ ВІТ (особливе конструкторське  бюро високовольтної та імпульсної техніки) та ОКБ РФІ (особливе конструкторське бюро радіофізичного вивчення іоносфери) були, з ініціативи та при активній участі Лісачука Г.В, реорганізовані у науково-дослідні інститути НДПКІ «Молнія» та «Іоносфери», науково-дослідна база яких становить сьогодні Національне надбання України. Протягом усього часу роботи Лісачук Г.В. брав безпосередню участь у проведенні натурних випробувань нових видів техніки спеціального призначення. Після створення незалежної України активно сприяє налагодженню наукового і технічного співробітництва з вітчизняними підприємствами, організаціями, науковими організаціями НАНУ, університетами країн близького та далекого зарубіжжя. Свою багатогранну діяльність в університеті  Лісачук Г.В. спрямовує на втілення в життя наукових розробок, створених в лабораторіях університету та впровадженням їх у промисловість нашої країни. Він є ініціатором створення в університеті системи захисту та комерціалізації інтелектуальної власності. Розвиток наукових досліджень, що ведуться під керівництвом Лісачука Г.В., помітно впливає на вдосконалення наукової складової змісту освіти в НТУ «ХПІ». Під його науковим керівництвом захищено 1 докторська та 7 кандидатських дисертацій (PhD), керує підготовкою 2-х аспірантів та 1 докторанта. Має високий авторитет серед наукової спільноти університету і України,  сприяє її розвитку та визнанню.  Георгій  Лісачук нагороджений Почесною грамотою Харківської обласної адміністрації і обласної ради (2001 р.), Почесною грамотою Президії Національної академії наук України та колегії Міністерства освіти і науки України (2007), Почесною відзнакою Харківської обласної Ради «Слобожанська слава» (2010 рік), відзнакою НАН України «За наукові досягнення» (2020 р.), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2006 рік), Заслужений діяч науки і техніки України (2009 рік).

Вітаємо наших видатних науковців та бажаємо їм подальших звершень!