Освітні програми ХПІ отримали міжнародну акредитацію

Кафедра «Програмна інженерія та інтелектуальні технології управління ім. А.В. Дабагяна»  Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій» НТУ «ХПІ» успішно пройшла процедуру міжнародної акредитаційної комісії ZEvA і отримала відповідну міжнародну сертифікацію терміном до 2030 року. Мова йде про освітні програми «Інженерія програмного забезпечення» та  «Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи» Загалом 4 бакалаврських освітні програми Харківського Політеху  здобули міжнародне визнання.  Це підтвердило повну відповідність якості, змісту, методів і технологій навчання міжнародним стандартам якості вищої освіти.

Кафедра «Програмна інженерія та інтелектуальні технології управління ім. А.В. Дабагяна» (ПІІТУ) Навчально-наукового інституту «Комп’ютерних наук та інформаційних технологій» НТУ «ХПІ», як одна з його найпотужніших складових, успішно пройшла процедуру міжнародної акредитації від ZEvA і отримала відповідні сертифікати за освітніми програмами бакалаврського рівня 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи» терміном до 2030 року.

60-річний досвід кафедри ПІІТУ в сфері ІТ-освіти, професійний викладацький склад, сучасні освітні програми, інноваційні технології навчання, міжнародна мобільність викладачів та студентів, а також злагоджена робота всіх учасників навчального процесу дозволили НТУ «ХПІ» підтвердити світовий рівень цих освітніх програм у ІТ-галузі.

Крім того, міжнародну акредитацію ZEvA отримали ще дві освітні бакалаврські програми  НТУ «ХПІ» :  Менеджмент організацій і адміністрування (Management of Organizations and Administrations)  і Бізнес-адміністрування (Business Administration) кафедри менеджменту Навчально – наукового інституту економіки, менеджменту та міжнародного бізнесу.

Слід відзначити, що міжнародна акредитація є одним із механізмів забезпечення якості вищої освіти в Європейському просторі вищої освіти. Акредитація, яка надана досвідченим і відомим агентством ZEvA, свідчить про конкурентну перевагу НТУ «ХПІ» на ринку вищої освіти. А рекомендації кваліфікованих експертів визначать стратегічні цілі та напрямки подальшого розвитку Університету на шляху інтеграції у Європейський освітній простір.

Детальніше за   посиланням: https://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/metodotdel/mizhnarodna-akredytatsiya/

Довідка:

ZEvA є одним із засновників та членом Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти (ENQA) та Європейського консорціуму з акредитації у вищій освіті (ECA). Агентство також включено до Європейського реєстру із забезпечення якості вищої освіти (EQAR). Пріоритетним напрямком ZEvA є міжнародна діяльність, а саме виконання проектів, пов’язаних із забезпеченням якості освіти шляхом зовнішнього оцінювання, акредитації і сертифікації навчальних закладів і освітніх програм у країнах Європи та за її межами. В агентстві накопичений великий досвід роботи з університетами Австрії, Швейцарії, інших країн Європи, а також Саудівської Аравії, В’єтнаму та інших держав. За час свого існування ZEvA провела акредитацію тисяч освітніх програм в університетах європейських і азіатських країн.