Бiотехнологiя, біофізика та аналiтична хiмiя

Близнюк Ольга Миколаївна Завiдувач кафедри

Близнюк Ольга Миколаївна


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра провадить освітню, методичну та наукову діяльність у галузі знань «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія» по двом спеціалізаціям «Промислова біотехнологія» (бакалавр, спеціаліст, магістр) та «Фармацевтична біотехнологія» (бакалавр, спеціаліст, магістр). Основою роботи кафедри є професійна підготовка студентів і розвиток наукових шкіл. Об’єм навчальних доручень становить близько 15000 годин на рік по денній та заочній формах навчання. Усього кафедра веде заняття по 65 дисциплінам.

Науковi напрями

Наукові дослідження на кафедрі здійснюються по трьом напрямкам.

1.«Хімічні та біотехнології» – розробка технологій виробництва нітрогенвмісних сполук з використанням каталітичних та біокаталітичних процесів; розробка каталізаторів для нейтралізації техно- та антропогенного забруднення та біоремедіації; та розробка технологій отримання та збереження біологічно активних речовин з рослинної та тваринної сировини.

2.«Фармацевтична біотехнологія» – розробка та вивчення фармакологічної активності природних фосфоліпідів та протеїнів в залежності від їх функції та хімічної будови; створення лікарських та діагностичних препаратів: імунобіологічних, ліпосомальних та ін.; та розробка методології аналізу та стандартизації таких препаратів.

3.«Хімічна фізика та біофізика» – дослідження механізмів переносу енергії у конденсованому середовищі до локальних центрів та утворення молекулярних та біомолекулярних нанокомплексів; визначення способів керування функціональними властивостями макромолекул та їх асоціатів за допомогою впливу на систему чисельних ковалентних та нековалентних внутрішньо- та міжмолекулярних взаємодій; розробка дистанційних неруйнівних методів аналізу стимульованої модифікації систем зв’язків у біополімерах та функціональних матеріалах; та розробка теоретичних основ біотехнології та біоінженерії.

Спеціальність, освітня програма

  • Промислова біотехнологія
  • Фармацевтична біотехнологія